powiat

Zadania dofinansowane.

TERESIN Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z ubiegłorocznej realizacji współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. […]