Mazowsze

Projekt dla seniora

WYSZOGRÓD Projekt „Łagodzenie skutków społecznych pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” realizowany jest w Wyszogrodzie przez Uniwersytet Kardynała […]

Mazowsze

Pół wieku razem

WYSZOGRÓD W gminie Wyszogród 6 par świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. Jubilatom zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które zostały […]