Mazowsze

ZUS wypłaca wyrównanie

Zgodnie z tym co zapowiadałem rozpoczęliśmy wypłatę wyrównań styczniowych świadczeń emerytalno-rentowych. Dotyczy to 73 tys. mieszkańców województwa, których świadczenie mieści […]