Mazowsze

Pomoc dla studentów

REGION Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła 20. edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla uzdolnionych, tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych […]