Sochaczew

Dwa regulaminy

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” rada uchwaliła jednolity tekst „Regulaminu dostarczania wody […]