Mazowsze

Remonty drogowe.

WYSZOGRÓD Na terenie Wyszogrodu rozpoczęły się remonty drogowe. W mieście trwa utwardzanie ulic warstwą bitumiczną. Natomiast poza Wyszogrodem utrudnienia drogowe […]