Mazowsze

Medal dla KPN

WARSZAWA/KAMPINOS W ustanowionym przez Senat RP Roku Botaniki, który właśnie jest obchodzony Kampinoski Park Narodowy otrzymał nagrodę – Medal Polskiego […]