powiat

Aktywny samorząd.

Program rządowy „Aktywny samorząd” umożliwia samorządom aktywne włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w […]