Prawie miliard zł do wzięcia

Reklamy

Modernizacja dróg, autobusy dla uczniów, działania ekologiczne, sprzęt dla strażaków czy badania profilaktyczne dla mieszkańców – to tylko przykłady działań, które mają szansę na dofinansowanie z budżetu województwa. Samorząd Mazowsza uruchomił nabory do autorskich programów wsparcia. Na pomoc dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy działkowców sejmik województwa przeznaczył blisko 900 mln zł.

W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego dofinansował blisko 5 tysięcy inwestycji na całym Mazowszu. W ilu zadaniach uda się pomóc w 2024? Wszystko zależy od potrzeb mieszkańców, ale już wiadomo, że pieniędzy na ten cel będzie jeszcze więcej.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, zainteresowanie lokalnych samorządów programami wsparcia nie maleje, a efekty ich pracy są imponujące: – Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy na nie coraz więcej pieniędzy. W tym roku to w sumie ponad 770 mln zł, a na przyszły rok zaplanowaliśmy blisko 900 mln zł.

Marszałek dodaje również, że samorząd Mazowsza co roku uruchamia nowe programy wsparcia: – To odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. W tym roku były to m.in. Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla lokalnych centrów integracji czy Mazowsze dla zdrowia kobiety, które w kolejnej edycji zmieni się w Mazowsze dla zdrowia i obejmie profilaktykę zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje 20 programów wsparcia. Obecnie trwają nabory wniosków do 15 z nich. W najbliższym czasie ruszą nabory do kolejnych: „Mazowsze dla sołectw”, „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla melioracji”, „Mazowsze dla orkiestr” i „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” to kolejne programy wsparcia, do których nabory ruszą niebawem. O terminach będziemy informować na bieżąco.

 Mazowsze dla straży pożarnych – na pomoc samorządu Mazowsza mogą liczyć m.in. strażacy ochotnicy. Dzięki tej pomocy gminy będą mogły pozyskać wsparcie na zakup samochodów strażackich i doposażenie druhów w specjalistyczny sprzęt.   W budżecie zarezerwowano też środki na modernizacje i remonty strażnic.

Mazowsze dla zdrowia – powiaty i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na zadania związane m.in. z profilaktyką chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu. Wsparcie można przeznaczyć też na zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród dorosłych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, profilaktyki chorób nowotworowych takich jak: rak szyjki macicy, jajnika, gruczołu krokowego, sutka.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracjiw ramach tego programu samorząd Mazowsza pomaga gminom w tworzeniu i budowie miejsc, które będą pełnić funkcję centrów integracyjno-kulturalnych.

Autobusy dla mazowieckich szkół – gminy z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup nowych autobusów, które będą przewozić uczniów do szkół, w tym także uczniów z niepełnosprawnościami. Każda gmina, która zgłosi się do programu, ma szansę na pokrycie nawet 70 proc. kosztów zakupu autobusu. Nie więcej jednak niż 500 tys. zł.

Mazowsze dla młodzieży – środki można pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe, a także związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej.

Mazowsze dla seniorów – Otrzymane wsparcie beneficjenci mogą przeznaczyć m.in. na organizowane przez rady seniorów wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiady sportowe, zajęcia informatyczne, kursy języka obcego, zajęcia sportowe czy warsztaty.

Mazowsze dla zwierząt – do zdobycia są środki, które gminy mogą przeznaczyć na działania wpływające na ograniczenie bezdomności zwierząt.

Mazowsze dla klimatuNasadzenia drzew i krzewów, montaż energooszczędnego oświetlenia, tężnie solankowe czy deszczowe ogrody – to tylko niektóre propozycje działań, jakie mają szansę na wsparcie w ramach programu

Mazowsze dla działkowców – do zdobycia są środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej: montaż monitoringu, budowę alejek, nowe nasadzenia czy budowę sieci wodociągowej.

Mazowsze dla czystego powietrza samorządy mogą uzyskać pomoc finansową m.in. na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne, zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czyszczenie ulic na mokro czy zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w walce z niską emisją (np. dokumentacja pod utworzenie sieci ciepłowniczej).

Mazowsze dla czystego ciepła – otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć na wymianę węglowych źródeł ciepła, ale także na rekompensaty zwiększonych kosztów eksploatacji źródeł niskoemisyjnych po ich instalacji.

Mazowsze dla sportu – gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych, w tym m.in. hal i wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptracki, street workout, place sportowo-rekreacyjne).

Mazowsze dla miejsc pamięci – gminy i powiaty mogą pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogą być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, oraz miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju – to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego celem jest wyrównywanie różnic między poszczególnymi gminami i powiatami. Lokalne samorządy mogą otrzymać wsparcie m.in. budowę lub modernizację dróg, sieci kanalizacyjnej, szkół, przedszkoli, placówek kultury, ośrodków zdrowia czy urzędów.

Mazovia.pl/opr. dot

Fot. Michał Słaby

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz