Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie sochaczewskim

Reklamy

Do osób, które borykają się z problemem prawnym kierowana jest państwowa, nieodpłatna pomoc prawna. W specjalnie utworzonych punktach NPP profesjonalny prawnik wskazuje zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokazuje sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak: pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Także mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, dzięki utworzonym na naszym terenie punktom NPP mogą korzystać z nieodpłatnego prawnego wsparcia.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter, udziela jej profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

Należy pamiętać, iż przed udzieleniem porady prawnej w punkcie, należy złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy prawnej. W oświadczeniu wymagane jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości). Opisy poszczególnych form pomocy oraz dane teleadresowe wraz z wykazem dyżurów w poszczególnych punktach w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie można znaleźć na stronie Starostwa www. powiatsochaczew.pl w zakładce: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Aktualnie funkcjonuje stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu sochaczewskiego.

Na poradę prawną trzeba umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 46 864-18-02 w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Na terenie powiatu sochaczewskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt poradnictwa obywatelskiego, które usytuowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Brochowie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz