Trzeba spisać szamba i oczyszczalnie

Fot. Pixabay
Reklamy

NOWA SUCHA Zgodnie z tegoroczną nowelizacją ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek uaktualnienia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli nieruchomości w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata.

W związku z tym Jan Mońka, wójt gminy Nowa Sucha zwraca się do mieszkańców o wypełnienie zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni. Następnie złożenie tego druku w terminie do 30 września.

Druki dostępne są na stronie internetowej urzędu gminy oraz w siedzibie urzędu. W przypadku braku zgłoszenia urząd gminy ma obowiązek przeprowadzenia kontroli na wskazanej posesji, która takiego zgłoszenia nie dostarczyła.

W trakcie kontroli każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest udokumentować korzystanie z usług wywozu nieczystości poprzez pokazanie stosownej umowy z firmą asemizacyjną. Powinien także pokazać dowody opłat potwierdzające systematyczność opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż dwa razy do roku, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Dokumentacja ta powinna być okazywana kontrolerom na każde wezwanie. Zgodnie z ustawą kontrole mogą być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz