Powiat przyjął uchwałę ws. reparacji

Reklamy

28 września podczas  sesji Rady Powiatu w Sochaczewie radni przyjęli uchwałę, wyrażającą poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką.

Uchwała ma wymiar symboliczny, to jednak stanowi bardzo ważny głos Polaków, którzy mają pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez rząd niemiecki odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, ale również prawnej i finansowej za straty poczynione w wyniku całej okupacji, trwającej sześć długich, ciężkich lat, a której reperkusje odczuwa niemalże każda polska rodzina po dziś dzień…

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk skierował apel do samorządów o wsparcie dla działań rządu w ubieganiu się o odszkodowania wyrządzone przez niemiecką agresję i okupację w latach 1939-1945. Na apel ten odpowiedział wzorem innych samorządów także nasz – powiatowy.

O przyjęcie tej uchwały przez aklamację prosiła Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, uzasadniając uchwałę i wymieniając szkody wyrządzone przez hitlerowskie Niemcy podczas II wojny światowej. – To tu toczyły się najcięższe walki kampanii wrześniowej 1939 roku. Bitwa nad Bzurą pozostawiła po sobie tysiące mogił naszych bohaterów, zarówno bohaterskich żołnierzy, jak i ludności cywilnej zamieszkującej powiat sochaczewski. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, w jakim miejscu moglibyśmy być dziś, gdyby nie te straszliwe zniszczenia, gdyby Niemcy nie wymordowali tylu naszych rodaków. Chyba nikt nie wątpi, że moglibyśmy być bardzo bogatym narodem, z bogatą gospodarką i to w każdym aspekcie. Na mapie Europy na pewno bylibyśmy dziś potęgą. Dlatego tą uchwałą Rada Powiatu w Sochaczewie powinna w pełni poprzeć działania i dążenia rządu polskiego do wypłaty odszkodowań ze strony niemieckiej. Chcemy budować dobre relacje z naszymi sąsiadami z zachodu, ale najpierw trzeba rozliczyć przeszłość. Wiemy, że wielu krzywd nie da się już naprawić, bo tym, którzy stracili życie nikt go nie przywróci – mówiła w swoim wystąpieniu m.in. starosta. Po krótkiej dyskusji, radni przez aklamację przyjęli jednogłośnie uchwałę.

W uchwale radni wskazali m.in., iż ziemia sochaczewska, tak jak i cała Polska bardzo dotkliwie i boleśnie odczuła napaść i zbrodnie, wyrządzone przez III Rzeszę Niemiecką w latach 1939-1945. Obrona Polski we wrześniu 1939 roku najmocniej dotknęła nasz region poprzez działania bitwy nad Bzurą, która miała miejsce w naszym powiecie w dniach 9-22 września 1939 roku. Świadczą o tym liczne, imienne i bezimienne groby walczących o naszą wolność żołnierzy Wojska Polskiego, ale i cywilów. Nasi żołnierze przelewali krew na wszystkich frontach II wojny światowej z dewizą swych przodków – walczących za waszą i naszą wolność – byśmy my – dziś mogli żyć w wolnej i bezpiecznej Polsce.

Przyjęcie niniejszego stanowiska ma na względzie przede wszystkim pamięć o ofiarach agresji i zbrodni niemieckiej, które tak, jak i cały nasz naród – nie doczekały się zadośćuczynienia. Niemieckie wojska dokonały ogromu zniszczeń na terenie Polski, również na ziemi sochaczewskiej – na skutek napaści w 1939 roku, ale i w wyniku późniejszej okupacji niemieckiej w latach 1939-45.

Należy przypomnieć, iż Ziemia Sochaczewska w wyniku II wojny światowej poniosła ogromne straty materialne i niematerialne. Zniszczona została nie tylko w Sochaczewie, ale także w ościennych gminach infrastruktura drogowa, kolejowa czy sieć energetyczna, wysadzano mosty, spalono budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, w tym kościoły i inne obiekty sakralne. Równano z ziemią zakłady przemysłowe i gospodarstwa rolne, zabytki kultury. Wywożono z kraju oraz dewastowano zbiory muzealne, grabiono prywatne majątki mieszkańców a wszystko to zgodnie z celami strategicznymi III Rzeszy. Podczas walk we wrześniu 1939 roku, w naszym rejonie, w wyniku ostrzału artylerii i zmasowanych bombardowań zniszczeniu uległ drzewostan, spłonęło wiele hektarów lasów. Podczas okupacji w latach 1939-45 na terenie gminy Brochów w Kampinoskim Parku Narodowym Niemcy uprawiali masowy wyrąb i wywózkę drzew.

Po zakończeniu walk w 1939 roku znaczne tereny gminne powiatu sochaczewskiego wcielono do Generalnego Gubernatorstwa, które Niemcy traktowali jako kraj podbity i miejsce bezwzględnej eksploatacji. GG objęto przymusowymi kontyngentami. Rolnicy zmuszani byli do oddawania płodów ziemi, trzody chlewnej, bydła, drobiu i produktów pochodzenia odzwierzęcego. Często dochodziło do sytuacji, że rolnik nie mógł spełnić wyznaczonego nakazu. Sytuacje tego typu były traktowane bardzo restrykcyjnie.

Aparat stosowanych represji potrafił zakwalifikować działanie chłopa jako celowe. W niektórych przypadkach gospodarza mogła spotkać wywózka do obozu pracy, wywłaszczenie z gospodarstwa, nierzadko kara śmierci.

W uchwale wskazano także, jak wielu mieszkańców ziemi sochaczewskiej trafiło do niemieckich obozów pracy i koncentracyjnych, a ci, którzy przeżyli, często utracili zdrowie fizyczne i psychiczne. Społeczeństwo poniosło straty z powodu konieczności funkcjonowania niepełnych rodzin, a tym, którzy zostali nakazywano ciężką pracę, np. przy budowie fortyfikacji czy kopaniu rowów. Naród Polski, w tym i my tu lokalnie – ponieśliśmy ogromne straty ludzkie. Zginęła ludność cywilna Sochaczewa oraz z gmin: Sochaczew, Brochów, Nowa Sucha, Teresin, Iłów, Rybno i Młodzieszyn. To tu, na ziemi sochaczewskiej znajdują się liczne groby żołnierzy z kampanii wrześniowej 1939 roku, to tu przy mogiłach bezimiennych bohaterów, które są na cmentarzach parafialnych w gminach powiatu sochaczewskiego oraz w lasach – zapalamy we wrześniu każdego roku światła pamięci. Na ziemi sochaczewskiej spoczywają bohaterowie II wojny światowej. Pochowanych jest tu ponad 13 000 żołnierzy – głównie z Armii ,,Poznań” i ,,Pomorze”, jak również żołnierze Armii Krajowej polegli i zamordowani podczas walk o niepodległość Ojczyzny z Niemcami w latach 1939-45. Na licznych cmentarzach parafialnych i wojennych pochowano wiele cywilnych ofiar niemieckich zbrodni.

Na terenie naszego powiatu, Niemcy dokonali wielu mordów na jeńcach i cywilach. Większość popełnionych w tym czasie zbrodni była bezpośrednim dziełem niemieckich sił zbrojnych, choć głosiły one, że przestrzegać będą postanowień prawa międzynarodowego i będą oszczędzać ludność cywilną. Zbrodnie popełnione przez Niemców we wrześniu 1939 roku na Ziemi Sochaczewskiej, to między innymi te które wydarzyły się m.in. w Jasieńcu, w Śladowie, Henrykowie, Giżycach, Tułowicach, Radziwiłce czy w samym Sochaczewie.

Tym samym, radni niniejszą uchwałą wyrazili poparcie dla działań rządu polskiego, zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku nieuzasadnionego ataku i agresji na nasz kraj, co skutkowało wybuchem II wojny światowej, śmiercią milionów ludzi, zrównaniem z ziemią dużych miast i małych wsi.

Zostanie ona przekazana do: Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Spraw Zagranicznych, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, wójtów gmin powiatu sochaczewskiego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz