Lokalne Ekopraktyki w konkursie

fot.pixabay
Reklamy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje w tym roku konkurs skierowany jest do społeczności lokalnych, które inicjują ciekawe przedsięwzięcia ekologiczne. Inicjatywy można zgłasza do 8 września. Jedynym warunkiem jest to, że w projekt musi by zaangażowane przynajmniej 5 osób. Jest o co zawalczyć, bo nagrody są finansowe na realizację swych projektów. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września, więc czasu już nie za wiele.

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych, zrealizowanych przez organizacje lokalne na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku.

Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Ważnym wymogiem jest posiadanie wpisu w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, no i prowadzenie działalności na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony też szczególny warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Warto jednak skorzystać, bo nagrody są kuszące.

Zaproponowane pomysłu powinny przyczyniać się do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorowych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ten ma zwiększać zachowania proekologiczne i być łatwe do zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu. Chodzi tu przede wszystkim o propozycje oparte na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych. Może to być np. pomysł na zbieranie deszczówki, tworzenie różnorodnych biologicznie ogródków, retencja wody, urządzenie proekologicznego miejsca spotkań, czy nawet wymiana sąsiedzka. Mogą to również być warsztaty ekologiczne, naprawy no-waste, czy patenty na nie marnowanie żywności i zasobów energii.

Zgłoszenia do konkursu należy wypełnić na dostępnym w sieci formularzu i przesłać pocztą elektroniczną na adres – ekopraktyki@klimat.gov.pl . Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Klimatu. W części pierwszej formularza trzeba opisać zgłaszaną inicjatywę

ekologiczną w środowisku lokalnym, a w części drugiej wydrukować uzupełniony i kompletny formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem. Następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i przesłać podpisany formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Nagroda za pierwsze miejsce – 10 tys. zł, za drugie – 7 tys. zł, a za trzecie– 4 tys. zł. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1 tys. zł. Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany e-book „Lokalne Ekopraktyki”, opisujący najlepsze zrealizowane inicjatywy. Zbiór ten, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych organizacji lokalnych oraz osób indywidualnych.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 września. Ogłoszenie wyników konkursu do 2 października.

oprac. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz