Dobry czas dla powiatowych inwestycji, czyli imponująca kwota wydatków

Reklamy

Rozmowa z Jolantą Gonta, starostą sochaczewskim

Za nami sesja absolutoryjna w powiecie. Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i jednogłośne absolutorium. W dyskusji nad Raportem o stanie naszego powiatu wybrzmiewała przede wszystkim pochwała, podkreślano rekordowe środki na inwestycje. Głośno wyrażonej krytyki tym razem nie było w ogóle?

– Mogę powiedzieć, że to była już druga sesja Rady Powiatu, od momentu zmiany w składzie Rady i ta zmiana spowodowała, że praca stała się dużo bardziej konkretna i merytoryczna, za co wszystkim radnym serdecznie dziękuję. Zaś, jeśli chodzi o absolutorium i wotum zaufania, to informacje o stanie powiatu za rok 2022, które zawarliśmy w raporcie oraz inne dokumenty finansowe, wskazywały jednoznacznie na naprawdę dobrą sytuację powiatu i dlatego rozsądne oraz realistyczne podejście do prezentowanych danych przemawiało za zaaprobowaniem działań Zarządu Powiatu.

Jakie Pani zdaniem najważniejsze wnioski płyną z Raportu i sprawozdań finansowych za ubiegły rok?

– Po pierwsze, to mimo problemów, które są następstwem pandemii Covid-19 oraz „putinflacji”, udało nam się wypracować budżet powiatu na kwotę ponad 135 milionów złotych, uzyskując nadwyżkę budżetową na ponad 4 miliony.  Cieszy fakt, że ten wzrost został wykorzystany głównie na inwestycje, które w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28,5 milionów złotych, to jest prawie o 10 milionów więcej niż w 2021 roku, choć i wówczas były one bardzo duże.

Jak na samorząd powiatowy to rzeczywiście imponująca kwota wydatków inwestycyjnych. Skąd zatem pieniądze na te inwestycje i zadania?

– To były głównie dotacje zewnętrzne, bowiem samorząd powiatowy z założenia nie posiada takiego instrumentu jak gminy, czyli wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości czy podatku rolnego. Dlatego też, od kilku lat skoncentrowaliśmy wysiłki na sprawnym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Zabezpieczaliśmy przy tym oczywiście, niezbędne środki z naszych własnych dochodów – na konieczny wkład własny do realizowanych zadań. Proszę pamiętać, że aby otrzymać dotacje, należy wykazać się właśnie takim wkładem.

 Które z inwestycji uważa Pani za najistotniejsze?

– Wszystkie są bardzo ważne, bo mają służyć naszym mieszkańcom, dlatego wymienię tylko niektóre, a mianowicie: budowa hali sportowej przy szkole „Osiemdziesiątce”, przebudowa dwóch boisk szkolnych, przebudowa mostu w Chodakowie, budowa ronda w Żukowie i inne inwestycje drogowe, budowa budynku dydaktycznego i patio przy ZS Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, aktualnie rozpoczęte inwestycje takie jak: rozbudowa szkoły „Iwaszkiewicza”, budowa siedziby dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodakowie, inwestycje w sochaczewskim szpitalu i mam nadzieję, że niedługo rozpoczynające się budowy tunelu w Teresinie oraz nowego mostu na rzece Bzurze w Sochaczewie – to tylko część realizowanych projektów. Oczywiście, bardzo ważne są dla Zarządu powiatu również te wydatki, które roboczo ja nazywam inwestycjami miękkimi czy też inwestycjami w człowieka. W tych dziedzinach, a zwłaszcza w obszarze oświaty czy opieki społecznej poprzedni rok też przyniósł znaczną poprawę i poziom tych usług bardzo się podniósł.

W Raporcie o stanie powiatu nawiązaliście Państwo również do inwestycji i działań z lat poprzednich, a szczególnie z 2021 roku.

– Rzeczywiście, wymieniliśmy w Raporcie o stanie powiatu za 2022 r. celowo inwestycje i działania, z których część została zrealizowana przed rokiem 2022, bo to była ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji i chcieliśmy przy tej okazji w pewien sposób podsumować naszą pracę nie tylko w 2022 roku, ale i w trakcie całej kadencji.

Po głosowaniach zebrała Pani gratulacje i podziękowania. Były również kwiaty i miłe słowa.

– Tak, bardzo to miłe, ale te gratulacje należą się wszystkim członkom Zarządu Powiatu, radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i jednostek organizacyjnych. Dziękuję raz jeszcze wszystkim naszym partnerom, od których pozyskiwaliśmy dotacje. Myślę o samorządach gminnych, samorządzie województwa mazowieckiego i rządzie RP, a zwłaszcza bardzo serdecznie dziękuję posłowi Maciejowi Małeckiemu, wiceministrowi w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dziękuję również służbom mundurowym i wszelkim innym instytucjom i osobom, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować.

Podsumowała Pani w skrócie poprzedni rok, a jak wyglądają plany na przyszłość?

– Planów jest bardzo dużo, można rzec jeszcze na długie lata. Mam wiele pomysłów co do o zupełnie nowych inwestycji, ale przede wszystkim myślę o dokończeniu tych, które są już w trakcie realizacji. A największe, to chyba tunel w Teresinie czy też nowy most na rzece Bzurze. Kolejne duże wyzwanie, to budowa CPK oraz wiążące się z tym szanse i zagrożenia. Szanse na rozwój całego regionu, które jako samorządowcy powinnyśmy jak najlepiej wykorzystać, ale też nie zapominajmy o zagrożeniach, niedogodnościach i problemach z tym związanych. Już dziś widzimy znaczny opór ze strony części naszych mieszkańców i dlatego też w naszych działaniach i kontaktach ze spółką CPK przyświeca nam naczelna zasadna, tj. „maksimum korzyści z budowy CPK, przy jak najmniejszych kosztach społecznych”.

Dziękujemy za rozmowę.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz