Powstanie Izba Pamięci

Reklamy

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, od wielu lat wspiera większe i mniejsze inicjatywy o charakterze historycznym, które służą budowaniu postaw patriotycznych w społeczeństwie. Szczególnie bliskie są spółce takie działania, które wzmacniają poczucie wspólnej historycznej przeszłości w małych społecznościach.

23 czerwca w Sochaczewie została podpisana pomiędzy Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza a PGE Dystrybucja (obszar działania Oddziału Łódź) umowa użyczenia fragmentu powierzchni stacji 220/110/15 kV, w obrębie której usytuowany jest schron z II wojny światowej. W miejscu tym fundacja zamierza stworzyć Izbę Pamięci, związaną z trudną historią Sochaczewa i jego mieszkańców, którzy w czasie II wojny zmuszeni byli do budowy schronów na rzecz niemieckiego okupanta.

– PGE Dystrybucja, podobnie jak cała Grupa PGE, wspiera wiele inicjatyw o charakterze historyczno-patriotycznym, a podpisana dziś umowa użyczenia powierzchni naszej stacji elektroenergetycznej jest tego przykładem. Nie mieliśmy wątpliwości, że tę inicjatywę winniśmy poprzeć – mówi Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja.

– Wierzę, że powstanie w miejscu zapomnianego schronu Izby Pamięci przyczyni się do pogłębienia wiedzy o trudnej historii ziemi sochaczewskiej i jej mieszkańców, którzy wykorzystywani byli do niewolniczych prac przez Niemców w czasie II wojny światowej a izba ta stanie się elementem edukacji patriotycznej, szczególnie wśród młodego pokolenia – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

– Podjęcie się przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza rewitalizacji schronu przy ul. Partyzantów to fragment dużego „Projektu „Sochaczewskie Fortyfikacje”, którego celem jest ocalenie od zapomnienia i przywrócenie zbiorowej świadomości okresu budowy schronów gęsto rozsianych wokół Sochaczewa. Dotychczas Fundacji udało się zrewitalizować trzy takie obiekty i oddać je mieszkańcom Sochaczewa oraz turystom do bezpłatnego odwiedzania – przypomniał Zbigniew Gerasik, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza.

Z kolei koordynator projektu Artur Gałecki zaznaczył, że od początku projekt „Sochaczewskie Fortyfikacje” mógł liczyć na życzliwe wsparcie władz miasta oraz merytoryczne wsparcie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz