Gmina czeka na wnioski

fot.pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Tylko do 15 czerwca trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego wójta gminy Sochaczew. Wnioskodawca powinien w aplikacji pobranej ze strony urzędu gminy podać informacje zgodnie z wnioskiem stypendialnym.

 Należy wpisać nazwę i adres klubu wraz z nr telefonu, faxu i poczta mailową. Trzeba też podać dokładne informację o osobie wskazywanej do stypendium, czyli imiona i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, szkołę, nr telefonu, mail, NIP, PESEL, uprawiana dyscyplinę sportu, klasa zawodnika wraz z podaniem na co przeznaczone zostanie planowane stypendium. Trzeba też podać osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w ciągu ostatnich 2 lat, jak też osiągnięte wyniki i udział w imprezach w ciągu minionego roku.

W przypadku stypendium celowego trzeba zaznaczyć termin i miejsce imprezy, jak też przeznaczenie stypendium.

Do wniosku trzeba dołączyć załączniki – kopię wypisu z rejestru sądowego potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, pisemną związku sportowego dotycząca kandydata potwierdzającą informację na temat kandydata, kopię materiałów dokumentujących osiągnięcia zawodnika (np. prasowych, dyplomów, list rankingowych), jak też pisemne uzasadnienie dotyczące przyczyn składania wniosku o przyznanie stypendium. W materiałach dotyczących działalności sportowej zawodnika trzeba zaznaczyć działalność w organizacjach społecznych, dodatkowe formy działalności poza obowiązkiem szkolnym, udział w olimpiadach i konkursach szkolnych na szczeblu minimum wojewódzkim, działalność artystyczną lub społeczną, inne zajęcia w klubie, jak też nagrody i wyróżnienia nie związane ze sportem oraz działalność wolontariacką.

W przypadku stypendium celowego trzeba dołączyć kopię potwierdzenia udziału w imprezie, powołanie do kadry, zaproszenie na zawody, a także dokumentację dotyczącą imprezy, w której będzie uczestniczył zawodnik.

BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz