Absolutorium dla wójta

Reklamy

W środę 28 czerwca odbyła się LXX Sesja Rady Gminy Iłów – sesja absolutoryjna, na której przedstawiony został Raport o stanie Gminy Iłów za 2022 rok oraz zostały podjęte uchwały dotyczące udzielenia wójtowi Janowi Kraśniewskiemu wotum zaufania i absolutorium.

Decyzją radnych w wyniku „za” – 6 głosów, „wstrzymuję się” – 4 głosy, „przeciw” – 5 głosów wotum zaufania nie zostało udzielone. Następnie sprawozdanie finansowe za 2022 r. oraz pozytywną opinię RIO przedstawiła skarbnik Gminy Iłów Agnieszka Brzeska.

W wyniku głosowania „za” – 10 głosów, „wstrzymuję się” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos absolutorium zostało udzielone. Więcej informacji nt. głosowań można znaleźć w Systemie Rada dostępnym na stronie Urzędu Gminy w Iłowie – www.ilow.pl. Aby podsumować 2022 rok warto przytoczyć wstęp Raportu o stanie Gminy Iłów:

Szanowni Państwo,

Raport o stanie gminy podsumowuje dokonania Samorządu Gminy Iłów w 2022 roku. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Iłów za 2022 r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Był to rok wyjątkowo bogaty w gminne inwestycje. Dodatkowe subwencje rządowe, ponad 4 mln zł na koniec 2021 roku, zbilansowały planowane inwestycje 2022 roku, a ta z końca roku 2022 w kwocie ok. 2,9 mln zł pozwoliła z optymizmem planować inwestycje na 2023 rok.

W roku 2022 oddano do użytku salę gimnastyczną w Brzozowie. To wieloletnia inwestycja za blisko 6 mln zł. Przebudowano drogi w Iłowie i Giżycach, w tym również osiedlowe. Przy współpracy z samorządem powiatowym rozpoczęto długo oczekiwany remont drogi powiatowej Iłów – Wszeliwy. To przedsięwzięcie jest przykładem dobrej współpracy ze Starostwem i dowodem na poszukiwanie możliwości pozwalających na poprawę jakości dróg. W roku 2022 pozyskano też kolejny sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ze szczególnym uwzględnieniem należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W wyposażeniu jednostek znalazły się quad i łódź, dofinansowano także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Trwały prace przy świetlicy w Ładach.

Jako wójt, mam ogromną satysfakcję, że w 2022 r. zrealizowano tak ważne inwestycje. Podstawą ich finansowania były pozyskane wielomilionowe dotacje z programów rządowych, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotacje zawsze były i są konsekwencją składanych wniosków, solidnej pracy urzędników oraz dobrych relacji z partnerami. Wszystkie wymienione czynniki są podstawą do planowania i realizacji zadań bardzo ważnych dla stabilności i rozwoju naszej Gminy.

W związku z tym, że jest to ostatni raport rozpatrywany w tej kadencji samorządu, warto podkreślić, że zarządzanie w całej kadencji Samorządu Gminy Iłów miało aspekty zarządzania kryzysowego. Okres pandemii, skutki wojny w Ukrainie, układ w Radzie Gminy nie przeszkodziły w ambitnym planowaniu i realizacji zadań często bardzo długo oczekiwanych przez mieszkańców Gminy. Niewątpliwie działania oparte na podstawowych zasadach jawności i gospodarności, przy konsekwentnym dążeniu do sprawności w zarządzaniu, doprowadziły do zaniechania bezpodstawnej krytyki i w konsekwencji zachęciły wszystkich do współpracy dla dobra ogólnego. Dzięki temu mamy obecnie najniższe w powiecie koszty odbioru odpadów oraz zapewnioną wysoką jakość wykonywanych inwestycji.

Rekordowe dla samorządu środki z programów rządowych, subwencje wyrównawcze, środki Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwalają planować i realizować zadania z dużym rozmachem.

Efekty pracy samorządu w 2022 roku i całej kadencji są dla każdego zauważalne i trudne do podważenia.

Zapraszam do analizy Raportu i konstruktywnej dyskusji.

Jan P. Kraśniewski

Wójt Gminy Iłów”

Raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iłowie – www.ilow.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz