Spółkę czeka trudny rok

Reklamy

Spółkę czeka trudny rok

 Po przyjęciu absolutorium za miniony rok w Spółce Wodnej Kampinos przyjęty został nowy plan finansowy i plan pracy na 2023 rok. Poprzedni rok był bardzo trudny, a najbliższy nie będzie łatwiejszy, a wręcz o wiele trudniejszy, co ma związek z dynamicznym wzrostem cen i koniecznością utrzymywania dobrego stanu urządzeń melioracyjnych.

W 2022 roku działania spółki wodnej zasadniczym zadaniem jakie wykonano była bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń melioracyjnych. Z uwagi jednak na niewielkie fundusze, jakimi dysponowała spółka w 2022 roku, prace były prowadzone jedynie w połowie sołectw, podległych spółce. Prace więc nie zaspokoiły wszystkich potrzeb.

W Strzyżewie Parceli odmulono rów melioracyjny na długości 30 metrów, dwie studnie melioracyjne, oczyszczono ciśnieniowo zbieracz na odcinku 48 metrów znajdujący się pomiędzy studniami. Ponadto wymieniono zniszczony zbieracz ceramiczny na nową rurę drenarską w otulinie. Z kolei w Komorowie wykonano wiele prac melioracyjnych m. in. odmulono rowy melioracyjne na długości ponad 1,4 km i wykonano wycinkę krzaków i drzew z koron, skarp i dna rowów melioracyjnych. Ponadto oczyszczono przepusty melioracyjne, a następnie wymieniono zniszczone 2 skrajne kręgi betonowe i naprawiono zniszczone kaskady wodne na rowie melioracyjnym. Wymieniono też uszkodzony osadnik betonowy oraz jego betonową pokrywę na działce, zbieracz drenarski i oczyszczacze, czyli osadniki. Dodatkowo pracownicy skierowani przez spółkę wykonali konserwację 260 metrów rowu melioracyjnego, zbieracza ceramicznego poprzez wymianę zniszczonego odcinka na rurę drenarską oraz przekładki elementów ceramicznych na odcinku 150 metrów. Wykarczowane zostały też krzewy na skarpie rowu melioracyjnego.

Duży zakres prac był też zrealizowany w Kampinosie. Tam wymieniono betonową pokrywę studni melioracyjnej oraz naprawiono jej górny krąg betonowy. Wykonano także prace odmulające rowy melioracyjne na długości 93 metrów, oczyszczono przepusty na długości 15 metrów oraz zabezpieczono skarpy i dno rowu betonowymi płytami ażurowymi na podłożu z geowłókniny. Dodatkowo naprawiony został przepust, wymieniono pokrywy betonowej studni melioracyjnej, konserwacje skarp i dna rowu poprzez ułożenie rurociągu ze studnią rewizyjną. Pracownicy dokonali konserwacji zbieracza ceramicznego, zniszczonych kręgów betonowych   oraz montażu żeliwnego włazu pokrywy studni melioracyjnej i zamontowano   kraty na wlocie do rurociągu. Również prace odmulająco-melioracyjne wykonane zostały w Woli Pasikońskiej, w Podkampinosie i Wiejcy. Wyczyszczono tam rowy melioracyjne i zamontowano wloty drenarskie, zakonserwowano zbieracze ceramicznego i przepusty.

Ponadto na terenie gminy Kampinos podjęto działania celem wykaszania i odkrzaczania skarp rowów melioracyjnych. Prace były prowadzone systemem gospodarczym w sołectwach: Wiejca, Kampinos A, Podkampinos , Strojec, Komorów, Łazy, Kwiatkówek i Wola Pasikońska. Łącznie wykoszono 16 km i 350 metrów.

W 2022 roku spółka przeznaczyła na konserwację urządzeń melioracji wodnych 219 988,81 zł. Fundusze pochodziły z dotacji Urzędu Gminy Kampinos, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz składek, których ściągalność w 2022 roku wyniosła 96 procent – czyli ponad 47 tysięcy.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Kampinos

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz