Sochaczewskie schrony: Noc Muzeów i otwarcie ścieżki edukacyjnej

Reklamy
Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza od 2019 roku realizuje projekt związany z ocaleniem od zapomnienia i przywróceniem do zbiorowej pamięci okresu budowy schronów z końca II wojny światowej, licznie i gęsto rozsianych w Sochaczewie i jego najbliższych okolicach pod nazwą „Projekt– Sochaczewskie Fortyfikacje”.
Do chwili obecnej sochaczewscy pasjonaci fortyfikacji zrewitalizowali już trzy schrony na terenie gminy, które nieodpłatnie udostępniają mieszkańcom Sochaczewa i regionu Mazowsza, podczas różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-turystycznym. Historia budowy sochaczewskich schronów staje się coraz bardziej rozpoznawalna a zwłaszcza w środowisku miłośników historii i turystyki historyczno-militarnej, których z każdym rokiem przybywa w całej Polsce. W tym roku podjęli kolejne działania zmierzające do oczyszczenia i częściowego odkopania  schronów znajdujących się na prawobrzeżnej części miasta.

Data przedsięwzięcia: 14 maja (niedziela) godz. 15.00

Nazwa przedsięwzięcia: Otwarcie ścieżki edukacyjnej szlakiem sochaczewskich fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Oficjalna uroczystość odbędzie się przy ul. Partyzantów (obok „starego Minolu”).

To kolejny, duży krok grupy miłośników historii miasta skupionych wokół „Projektu – Sochaczewskie Fortyfikacje”.
Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Fundację ORLEN, p.n. „Moje miejsce na Ziemi” Edycja 5/2022. W ramach projektu otrzymała wsparcie finansowe na utworzenie ścieżki edukacyjnej szlakiem sochaczewskich fortyfikacji, która teraz obejmie swoim zasięgiem, kilka schronów z okresu II wojny światowej, znajdujących się na prawobrzeżnej części miasta Sochaczewa. Konkurs Fundacji ORLEN umożliwił sfinansowanie wykonania czterech tablic informacyjnych zaś dzięki wsparciu Urzędu Miasta Sochaczewa na spacerowej trasie, pojawi się piąta tablica.

– Schrony, przy których znajdą się docelowo tablice informacyjne przestały blisko 80 lat i dziś stanowią ponure memento wybujałych ambicji przywódcy III Rzeszy. W okresie powojennym aż do dnia dzisiejszego wiele z nich stało się miejscem wyrzucania odpadów i traktowania naszego dziedzictwa kulturowego jedynie jako reliktów mrocznej przeszłości. Naszymi działaniami chcemy sprawić, że miejsca wokół schronów zostaną uprzątnięte a sochaczewskie bunkry będą przypominać mieszkańcom miasta i potencjalnym turystom o okrucieństwie wojny i trudnych losach naszych mieszkańców w czasie niemieckiej okupacji. Wywieźliśmy już różnego rodzaju śmieci, odpady, usunęliśmy krzaki i zarośla, wykosiliśmy trawy, wyrównaliśmy teren przy dwóch obiektach i odsłoniliśmy jeden schron, o którego istnieniu wiedzieli jedynie właściciele terenu, na którym się  znajduje. Utworzona ścieżka edukacyjna przy ul. Partyzantów i Długiej pozwoli nam również dotrzeć do większego grona odbiorców, zamieszkałych bliżej centrum miasta i mamy nadzieję, że zachęci mieszkańców do odwiedzenia zrewitalizowanych już schronów, które mieszczą się na terenie Gminy Sochaczew przy ul. Kątowej i Lubiejewskiej – mówi koordynator projektu Artur Gałecki.

Ścieżka będzie niemalże żywą lekcją historii na świeżym powietrzu, będzie wymagała przejścia jedynie kilkusetmetrowego spaceru wzdłuż obiektów fortyfikacji polowej z okresu II wojny światowej choć dzięki zamieszczonej na jednej z tablic mapie z lokalizacją schronów, bardziej wytrwali będą mogli wydłużyć spacer zależnie od  posiadanego czasu i chęci dotarcia do kolejnych obiektów. Na ścieżce zainteresowani  zobaczą trzy dobrze zachowane, żelbetowe schrony przy ul. Partyzantów i Długiej. Spacer będzie można wydłużyć i z łatwością podejść do schronów umieszczonych m.in. przy ul. Polnej, Energetycznej i Zielonej Doliny.

–  Zapoznanie z treścią tablic informacyjnych pozwoli nie tylko poznać lokalizację schronów, zamysł powstania pierścienia obrony wokół Sochaczewa, jego przeznaczenie i rolę jaką odegrał w końcowym okresie II wojny światowej ale będą one zawierały kolorowe infografiki ukazujące turyście przekroje schronów i ich przeznaczenie. Przy schronach, oprócz tablic z informacjami i infografikami ustawimy również tabliczki informacyjne z hasłem ekologicznym „Okaż kulturę i chroń naturę”. W dniu 22 kwietnia 2023 r.tj. podczas „Światowego Dnia Ziemi” przeprowadziliśmy akcję sprzątania terenu wokół schronów. Do udziału w akcji zaprosiliśmy także wolontariuszy. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki takim działaniom mamy choć niewielki wpływ  na ulepszanie wizerunku zagospodarowania przestrzennego naszego miasta – podkreślił Zbigniew Gerasik, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza.

– Realizacja naszych planów nie byłaby jednak możliwa gdyby nie przychylność właścicieli schronów, na których ziemi spoczywają te nieme, betonowe relikty naszej przeszłości. W tym miejscu dziękujemy za życzliwość właścicielom schronu przy ul. Partyzantów – Państwu Ignasiak, którzy nam zaufali i pozwolili oczyścić i odkopać częściowo schron. Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Bińkowskiego, właściciela firmy CARMEN POLSKA Sp. z o.o. i jego syna Emila będziecie mogli zobaczyć, w tej części miasta, najpopularniejszy i najliczniejszy schron z okresu II wojny, mały schron bojowy tzw. „Tobruk”. Wyrazy podziękowania kierujemy również do niezawodnych wolontariuszy ekipy niebieskiej z Mars Polska. Szczególne podziękowania zaś dla „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. a zwłaszcza Pani prezes Magdaleny Kaczorowskiej i jej profesjonalnej ekipie za użyczenie sprzętu ciężkiego. Bez ludzkiej życzliwości to co robimy nie byłoby możliwe – dodał Artur Gałecki.

Noc Muzeów – 14 maja od godziny 16.30-20.30

Po uroczystości otwarcia ścieżki edukacyjnej schrony przy ul. Lubiejewskiej i Kątowej będą otwarte. Gdy zapadnie zmierzch, na ścianie schronu przy ul. Kątowej rozpocznie się projekcja filmu „Franciszkanie z Niepokalanowa budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”. Czas emisji ok.15 minut.

W tym dniu zwiedzanie schronów proponujemy rozpocząć od schronów mieszczących się przy ul. Lubiejewskiej a następnie przejście około godz. 19.30 pod schron przy ul. Kątowej.

To ciekawa forma spędzenia wolnego czasu i możliwość dla osób, którzy jeszcze nie widzieli wnętrz zrewitalizowanych schronów ale także dla tych którzy chcą poznać historię braci franciszkanów z Niepokalanowa, którzy przez 113 dni ciężko pracowali przy budowie sochaczewskich umocnień.

14 maja 2023 r. (niedziela)
• od godz. 16:30 do 20:30 – sochaczewskie schrony będą otwarte – początek zwiedzania przy ul. Lubiejewskiej;
• o godz. 20.00 – projekcja filmu „Franciszkanie z Niepokalanowa budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa” – schron przy ul. Kątowej (Władysławów).

Sochaczewskie Fortyfikacje, Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza
Artur Gałecki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz