Odkrywamy dziedzictwa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej, czwartej już   edycji konkursu fotograficznego, który ma promować uroki ziemi mazowieckiej. Mottem tegorocznej edycji są słowa zaczerpnięte z wiersza pt. „Zieleń” Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Konkurs objęty jest patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca do godziny 12.00 przesłać na adres – dziedzictwo@mazovia.pljedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „O zieleni można nieskończenie”. Zdjęcie trzeba wykonać na terenie województwa mazowieckiego w 2023 roku. Plik zdjęcia należy opisać podając miejscowość, w której wykonano zdjęcie oraz podać tytuł zdjęcia, które należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłączone są osoby zajmujące się profesjonalnie fotografią, czyli posiadające wykształcenie związane z jakąkolwiek dziedziną fotografii lub zarabiające na robieniu zdjęć, laureaci oraz wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18. roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin 4. edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Przed wzięciem udziału uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem, który razem z formularzami zgłoszeniowymi. Więcej informacji o konkursu można uzyskać pod tel. (22) 597 91 61 lub mailowo dziedzictwo@mazovia.pl.

Spośród nadesłanych prac jurorzy wybiorą 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, kreatywność, wartość merytoryczną, artystyczną i jakość zdjęć. Laureaci pierwszej nagrody – w wysokości 2 tys. zł, drugą nagrodę – 1,8 tys. zł, trzecią – 1,6 tys. zł oraz 5 wyróżnień po 800 zł.

W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. Celem jest zwrócenie uwagi na piękno oraz potrzebę ochrony i opieki historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę – informują organizatorzy konkursu.

BN

Fot. Mazovia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz