Królewiec nie Kaliningrad

Reklamy

Dla miasta o rosyjskiej nazwie Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec – zdecydowała Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, która przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju, w wydanym 9 maja komunikacje poinformowała, że z tym dniem   dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast´) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki i nie zalecane jest stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki.

Dokonując zmian Komisja wzięła pod uwagę, że: „(…) miasto obecnie noszące rosyjską nazwę Kaliningrad znane jest w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec, obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem. Komisja zwraca także uwagę na fakt, że nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem M.I. Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków (zbrodnia katyńska), ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter„.

Dodając przy tym, że nazwy geograficzne, poza funkcją identyfikacyjną, mogą mieć funkcje symboliczne, a obecna rosyjska nazwa miasta stanowi element przestrzeni symbolicznej Rosji narzucany także odbiorcom spoza granic tego kraju,

Komisja w wydanym komunikacie podkreśliła również, że wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersję, nie spotykających się w Polsce z akceptacją. Dodając, że każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowalnych.

Dodajmy, że na tym samym posiedzeniu Komisja zdecydowała również, że zamiast Kanału Kaliningradzkiego będziemy używali nazwy Kanał Królewiecki.

Przypomnijmy, że Królewiec początkowo był osadą jednego z plemion pruskich noszącą nazwę Tuwangste. W 1255 została ona zdobyta przez Krzyżaków, którzy w jej miejsce wybudowali zamek Regiomontium – „Królewska góra”. Nazwa fortecy, którą potem przemieniono na Königsberg – polska nazwa Królewiec – została nadana na cześć Przemysła Ottokara II, króla Czech, który brał udział w zdobyciu Tuwangste.   Dodajmy że w latach 1466-1657 Królewiec wchodził w skład Rzeczpospolitej.

Jerzy Szostak

fot. wikipedia

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz