Jedenaście odcinków dróg w gminie Młodzieszyn zostanie wyremontowanych

Reklamy

Umowa między wykonawcą – firmą Drog Bet Marcina Głuchowskiego, a Wójt Gminy Młodzieszyn Moniką Pietrzyk została podpisana. Remont dróg jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu.

16 maja nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w Gminie Młodzieszyn” w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.021.731,88 zł, stanowiącego 95% całej inwestycji. Łączna wartość inwestycji wyniesie 4.233.401,98 zł, która swym zakresem obejmie 11 dróg o łącznej długości ok 7,2 km , w tym 1 chodnik o długości 256,72 mb.

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk podpisała umowę z wykonawcą – firmą DROG-BET Marcina Głuchowskiego przy udziale Ministra Macieja Małeckiego, przewodniczącego rady Gminy Młodzieszyn Sławomira Makowskiego, skarbnik Gminy Małgorzaty Zawadzkiej, sekretarz Gminy Anny Sobieraj oraz radnych i sołtysów gminy Młodzieszyn.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano zarówno budowę, przebudowę jak i modernizację dróg gminnych, polegającą na przebudowie istniejących nawierzchni bitumicznych, jak również położeniu nowych nawierzchni na drogach gruntowych.  Inwestycja obejmie następujący zakres:

1) „Budowę chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny”

2) „Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Juliopol”

3) „Przebudowę ul. Leśnej w m. Młodzieszyn”

4) „Przebudowę ul. Konwaliowej w m. Młodzieszyn”

5) „Przebudowę ul. Brzozowej oraz ul. Sosnowej w m. Młodzieszyn”

6) „Modernizację odcinka drogi gminnej w m. Juliopol”

7) „Przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Adamowa Góra”

8) „Modernizację odcinka drogi gminnej w m. Janów”

9) „Modernizację odcinka drogi gminnej w m. Helenka”

10) „Modernizację odcinka drogi gminnej nr 380303W w gminie Młodzieszyn” – tj. drogi relacji Helenów-Skutki

11) „Modernizację odcinka drogi gminnej w m. Stare Budy”.

Słowa podziękowań do Ministra Macieja Małeckiego skierowała Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk –„Serdecznie dziękuję Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania na największą jak do tej pory inwestycję w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w gminie Młodzieszyn. Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż udało się pozyskać środki finansowe na kolejne inwestycje na terenie naszej gminy. Cieszy nas to, że są takie programy dzięki, którym możemy rozwijać infrastrukturę drogową w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.”

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz