Sześć dekad kozłowskiej szkoły

Reklamy

Szkoła w Kozłowie Biskupim jest prawie stulatką, ale w tym roku mija 60 lat od kiedy szkoła działa w obecnym budynku. Właśnie 19 kwietnia świętowano ten jubileusz łącząc do z obchodami dnia Patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego. 60-lecie oddania do użytku budynku szkoły to okazja do wspomnień, które na zawsze pozostają w pamięci absolwentów oraz mieszkańców gminy.

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim jest jedną z czterech szkół podstawowych na terenie gminy Nowa Sucha, a jednocześnie największą z nich. To nie tylko szkoła podstawowa, ale też zespół, w którego skład wchodzą oddziały przedszkolne. Początki SP w Kozłowie Biskupim były jednak bardzo skromne. Przypadają one na 1935 rok, kiedy to Jan Pytkowski, wójt gminy Nowa Sucha doprowadził do założenia Szkoły Powszechnej w Kozłowie Biskupim. Powstała ona w jego prywatnym mieszkaniu, w dwóch pomieszczeniach mieszkalnych. Dzieci uczęszczały na zajęcia języka polskiego, rachunków, rysunków i zajęć praktycznych, śpiewu, wychowania fizycznego oraz religii. 1 września 1939 roku, gdy wybuchła wojna nauka została zawieszona do marca 1940 roku. W okresie okupacji nie przerwano nauki mimo braku podręczników.

Po wojnie miejscowy proboszcz, na potrzeby szkoły, udostępnił mały domek przy kościele, nazywany organistówką. Do SP w Kozłowie uczęszczały dzieci z Kornelina i Zakrzewa Górnego, Kolonii. Ciągle brakowało książek i pomocy naukowych, a biblioteka, choć działała od 1939 roku, była bardzo uboga. W szkole uczyło się około 60 uczniów. W latach 1948-53 odbywało się nauczanie religii, języka polskiego, historii, geografii, matematyki, rysunku, prac ręcznych, śpiewu i w-f. Od 1953 do 1956 roku Kozłów objęto kampaniami walki z analfabetyzmem. Wzięli w nich udział nauczyciele szkoły. Obowiązek uczenia się czytania i pisania dotyczył wszystkich analfabetów w wieku od 14 do 50 lat. W późniejszym okresie prowadzono w szkole kursy w zakresie szkoły podstawowej dla osób pracujących. Od września 1957 roku wprowadzono nauczanie w klasie VI i VII, a szkołę przeniesiono do większego budynku tzw. pałacu nad Bzurą, czteroizbowego obiektu o powierzchni około 92 metrów kw. Wtedy naukę w tym obiekcie podjęły dzieci z Kornelina, Malesina, Cegielni – Boryszew, część dzieci z Antoniewa i Leonowa.

W1959 roku szkoła otrzymała działkę budowlaną. Zaprojektowano budynek 6- izbowy. Dawało to szansę, że 7-klasowa placówka będzie miała właściwe warunki pracy. Nowy budynek szkolny oddano do użytku 1 grudnia 1962 roku. Było w nim klas lekcyjnych, sala gimnastyczna, natryski przy niej, świetlica, kuchnia i dwie łazienki.

Od dnia 21 sierpnia 1975 roku SP w Kozłowie stało się zbiorczą Szkołą Gminną, która liczyła 15 oddziałów z ponad 300 uczniami i zatrudniała 15 nauczycieli. Na pierwszą zmianę uczyły się dzieci dowożone i dochodzące z bardziej oddalonych wsi (ponad 200 uczniów), zaś na drugiej – ponad 150 osób, głównie z Kozłowa i najbliższych wsi. Ten stan trwał do połowy lat 90. i dopiero w roku 1993 rozbudowano szkołę o mały segment przy świetlicy. Od 1994 do 1995 roku dobudowano salę gimnastyczną z zapleczem, 5 klas, łazienki, pokój nauczycielski. 28 września 1995 nadano SP w Kozłowie Biskupim imię Kornela Makuszyńskiego. Kolejnym przełomem w życiu szkoły okazał się rok 1999, kiedy dokonano podziału na szkołę podstawową i gimnazjum.

– Szkoła w Kozłowie Biskupim od lat cieszy się uznaniem z racji swoich osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych potwierdzonych wynikami na egzaminach uczniów kończących szkołę, sukcesami w konkursach i olimpiadach, wiedzą i umiejętnościami prezentowanymi przez jej absolwentów na kolejnych etapach edukacyjnych – mówi Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Budynek szkolny, którego najstarsza część została oddana do użytku 60 lat temu, jak dodaje Mariusz Mikulski, przewodniczący Rady Gminy Nowa Sucha, bardzo się rozrósł przez te lata. Przybyła nowa sala gimnastyczna z zapleczem, i 2 skrzydła. Powstała duża szkoła z 20 salami lekcyjnymi, kuchnią, stołówką, biblioteką, świetlicą, gabinetami do pracy indywidualnej. Zagospodarowano też teren wokół szkoły. Znajduje się tam boisko wielofunkcyjne Orlik, boisko trawiaste, bieżnia na 100 metrów oraz rozbieg i skocznia do skoków, 2 place zabaw – jeden wkrótce zostanie wyposażony w nowe urządzenia, siłownia zewnętrzna, skatepark, parking.

To świadczy o tym, że 60 lat temu, ktoś zaproponował właściwe miejsce z dużą możliwością zagospodarowania. W najbliższym czasie planujemy wzbogacenie infrastruktury tego obiektu. Chcemy jeszcze w tym roku, oprócz wyposażenia placu zabaw, rozbudować kuchnię, powiększyć skatepark oraz wymienić oświetlenie zewnętrzne – dodaje Maciej Mońka.

Władze samorządowe gratulują całej społeczności szkolnej pięknego jubileuszu. Życzą, by szkoła nadal miała wspaniałą atmosferę pracy i rozwijała współpracę rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów. By dalej tworzono podstawy do kształtowania kolejnych pokoleń, a okoliczni mieszkańcy, firmy i instytucje wspierały ją w tym zadaniu.

W 1962 roku oddano do użytku najstarszą część szkoły i trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Jest okazja do spotkania osób, które przez wiele lat były i są związane ze szkołą. Wreszcie jest możliwość do podziękowania wielu osobom.

Przez wiele lat mury tej szkoły opuściło tysiące absolwentów, którzy zostali bardzo dobrze przygotowani do dalszego życia i osiągnęli sukcesy w wybranych przez siebie dziedzinach.

To wielka radość i przywilej mieć takie osoby. Całej społeczności szkolnej składam podziękowanie za okazałe na co dzień serce, zaangażowanie i dobrą wolę – dodał Mariusz Mikulski.

Bogumiła Nowak

Fot. Archiwum SP Kozłów Biskupi

SP w Kozłowie Biskupim w 1962 roku

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz