Promesy dla strażaków

Reklamy

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu wręczone zostały promesy na zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu warszawskiego zachodniego. Uroczystość odbyła się 28 marca.

Jest to realizacja deklaracji wparcia finansowego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Fundusze przekazane na realizację zadania pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości przekazania promes uczestniczyli m.in. Anita Czerwińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Michał Prószyński, szef gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Łukasz Kudlicki, szef gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej oraz st. bryg. Jarosław Piotrowski, mazowiecki komendant WPSP.

Promesy zostały wręczone 6 jednostkom OSP z powiatów – nowodworskiego, grodziskiego, otwockiego oraz warszawsko-zachodniego.

Z powiatu warszawskiego zachodniego przekazano symboliczne czeki OSP z Ożarowa Mazowieckiego, Zawad i Kampinosu. Te jednostki odebrały promesy na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. W imieniu OSP, które otrzymały dotację podziękował dh Dariusz Stachlewski z OSP w Ożarowie Mazowieckim.

Program „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Dzięki tym dotacjom do strażaków z OSP z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów – w tym 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich. To ogromne wsparcie, dzięki któremu druhowie szybciej dotrą do miejsca wypadku czy pożaru. Sprzęt pozwoli na ratowanie życia oraz mienia obywateli.

Oprac. BN

Fot. asp. Tomasz Janowski

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz