Fundacja dostała wsparcie

Reklamy

Samorząd mazowiecki przyznał wsparcie dla organizacji zajmujących się osobami z chorobą Alzheimera. Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia to działania, z których będzie można skorzystać w 12 dziennych domach pobytu na Mazowszu. Część z nich już skorzystała z takiej oferty. Teraz dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego otrzymują kolejne   placówki. Wśród nich znalazła się Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie, która dostała kwotę 1,3 mln zł z przeznaczeniem na dwa lata.

 Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 ujawnił niepokojące informacje na temat braku modelu leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, w tym też brak rozwiązań organizacyjnych, standardów postępowania diagnostycznego i wczesnej kompleksowej diagnozy. Jako rozwiązanie tego problemu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zarekomendowało stworzenie sieci Dziennych Domów Pobytu dla osób z chorobami otępiennymi.

Już w 2019 roku zarząd województwa i radni mazowieccy zadecydowali o przekazaniu 17 mln zł na pilotaż. W tym roku działające już DDP otrzymały w sumie 12,6 mln zł na kontynuację działalności. Dodatkowo dofinansowanych zostało 6 kolejnych placówek (ponad 19,1 mln zł). Obecna dotacja samorządu województwa na wszystkie placówki wyniesie więc ponad 31,7 mln zł. To kwota przewidziana na ich działania przez 2-3 lata. Razem ze specjalistami wypracowano model, bazując na praktykach z Europy Zachodniej. Ideą stworzenia sieci było udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących z powodu zaburzeń pamięci i pozostałych procesów poznawczych. Projekt od początku zakładał również rozwijanie międzypokoleniowego wolontariatu i promowanie idei pomocy osobom chorym i ich opiekunom.

Na terenie Mazowsza   działa 6 domów, które powstały z myślą o osobach cierpiących z powodu zespołu otępiennego. Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego z początkiem   kwietnia podpisał w Płocku umowy na dofinansowanie dla czterech placówek – dwóch już istniejących już w sieci – w Płocku i Myśliborzycach oraz dwóch wchodzących do niej – w Sierpcu i Kuznocinie.

– Z naszych badań dotyczących potrzeb mieszkańców Mazowsza co do specjalistycznych świadczeń co roku w czołówce pojawia się opieka długoterminowa nad osobami przewlekle chorymi lub starszymi. Obok świadczeń onkologicznych to najczęstsze, bo około 40 procent – wskazania respondentów. Nie mamy wątpliwości, że właśnie takiego wsparcia potrzebują zarówno chorzy, jak i ich rodziny. Pilotaż dziennych domów pobytu sprawdził się nie tylko jako odpowiedź na potrzeby, ale też jako model usług. Chcemy więc wzmocnić powstawanie kolejnych takich miejsc, w których osoby w początkowej fazie chorób otępiennych mogą liczyć nie tylko na działania aktywizujące, ale też na specjalistyczną pomoc – logopedyczną i terapeutyczną. Daje to nadzieję na poprawę komfortu ich życia, ale też życia ich najbliższych – tłumaczy Adam Struzik.

W ramach dofinansowania podopieczni Domów Dziennego Pobytu mogą liczyć m.in. na terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności codziennych, rehabilitację, terapię ruchem – gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną dostosowaną do kondycji tych osób, logopedę, dietetyka czy psychologa. Placówki te zapewnią wsparcie pracownika socjalnego czy mobilnego asystenta, który pomoże w dowiezieniu na zajęcia do DDP oraz pomoc w sprawach urzędowych i zdrowotnych. Podopieczni mogą liczyć także na spotkania integracyjne, wykłady, pogadanki, kino, teatr, muzea, wystawy, w tym wystawy własnych prac, spotkania z grupami rówieśniczymi, integrację wielopokoleniową i wycieczki. – Próba naprawy tej sytuacji stała się jednym z priorytetów Mazowsza. Stąd   Sejmik Województwa przeznaczył ponad 31 mln zł na dziennie domy pobytu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż brakuje specjalistycznych placówek, w których znajdą pomoc osoby na początku choroby otępiennej – mówi Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

I to właśnie jemu bardzo dziękowała Karolina Fijołek, szefowa Fundacji z Kuznocina za wsparcie i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. To wsparcie zdynamizuje działalność zarówno Fundacji jak też kuznocińskiej placówki.

­- Te pieniądze pozwolą nam na zrealizowanie naszych planów i pomysłów, którymi jest szerokie, specjalistyczne wspieranie chorych w chorobą Alzheimera. Chcemy rozwijać swą działalność i pomagać jak największej ilości osób. Wsparcie na to pozwoli, by pomoc była lepsza i szersza. Dziękujemy bardzo samorządowi Województwa Mazowieckiego za tę pomoc – mówi Karolina Fijołek, prowadząca Dom Dziennego Pobytu w Kuznocinie.

Wsparcie przy tym otrzymują nie tylko chorzy, ale też jego opiekunowie, którzy mogą liczyć na odciążenia od codziennych obowiązków. Osobom sprawującym faktyczną opiekę nad chorymi będzie zapewnione m.in. poradnictwo psychologiczne, edukacja na temat metod radzenia sobie ze stresem, w tym metod relaksacyjnych, opiekę wytchnieniową i organizację samopomocowych grup wsparcia.

– Gdy rozpoczyna się choroba, całe otoczenie nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji. Stąd potrzeba stworzenia miejsc, które z jednej strony oferują zajęcia dla osób chorych, a z drugiej – szkolenia i poradnictwo dla rodzin – zaznacza Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2030 roku będzie 65 milionów chorych na Alzheimera, a już w 2050 roku 115 milionów. W Polsce już dziś żyje ok. 600 tysięcy osób z chorobami otępiennymi, które dotykają przede wszystkim ludzi starszych. Do tego dochodzi spory procent osób bez postawionej diagnozy. Szacuje się, że do 2050 roku liczba chorych w Polsce potroi się i wyniesie prawie milion. Jak zaznaczają specjaliści to choroba wynikająca z wieku, obciążeń genetycznych oraz wcześniejszego stylu życia.

Bogumiła Nowak; Mazovia.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz