Ewidencjonowanie zbiorników

fot. archiwum
Reklamy

TERESIN Wójt gminy Teresin  poinformował mieszkańców, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminach spoczywa obowiązek przeprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, czyli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym wójt prosi właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Teresin o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a tym samym zgłaszanie ich do gminnej ewidencji  do   31 maja. Ze zgłoszeń zwolnione są nieruchomości podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Drki zgłoszeń dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców w urzędzie gminy, na stronach internetowych urzędu oraz u sołtysów.

Wypełniony i  podpisany  druk zgłoszenia można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Teresin, przesłać listownie na adres urzędu gminy lub pocztą elektroniczną na adres –biuroobslugimieszkancow@teresin.pl (zgłoszenie to musi być podpisane podpisem elektronicznym). Wójt przypomina także o tym, że każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisania umowy z firmą zajmującą się odbiorem nieczystości. Osoby, które nie mają jeszcze takiej umowy powinny to zrobić w jak najszybszym terminie. Usuwanie nieczystości poprzez wylewanie ich na własną rękę grozi grzywną, gdyż traktowane jest jako zanieczyszczanie środowiska.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz