Wyróżnienie dla Jakuba

SOCHACZEW Jakub Wojewoda został powołany do Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Instytutu Pamięci Narodowej.

Członków KOPWIM powołuje Prezes IPN na 5 lat., Jakub Wojewoda pełni swą funkcję już drugą kadencję. Członkami Komitetu zostają w szczególności przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji społecznych, których przedmiot działalności jest związany z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, w tym fundacji kombatanckich oraz stowarzyszeń.

Do zadań Komitetu należy w szczególności: opiniowanie wniosków o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa. Jak również sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci oraz ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar terroru.

Dodajmy że Jakub Wojewoda w latach 2007-2019 pracował w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola nad Bzurą. Aktualnie sprawuje funkcję dyrektora Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie oraz Prezesa Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty.

fot. KOPWIM

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz