Trzech podejrzanych o przemoc domową musiało opuścic swoje domy

fot.policja
Trzej mieszkańcy powiatu sochaczewskiego podejrzani o stosowanie przemocy wobec członków rodziny muszą opuścić miejsce zamieszkania. W dwóch przypadkach prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu. W innym policjanci wykorzystali swoje uprawnienia do wydania decyzji o nakazie opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do niego. W tym roku policjanci wydali już pięć prewencyjnych nakazów opuszczenia mieszkania.
Policjanci zostali powiadomieni, że 50-letni mężczyzna stosuje przemoc wobec swojej żony. Z ustaleń wynika, że mężczyzna od jakiegoś czasu wszczynał awantury podczas których ubliżał kobiecie, a także kierował wobec niej groźby karalne.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu znęcania się psychicznego nad mieszkanką gminy Sochaczew. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, gdzie zdecydowano o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także obowiązku wspólnie zajmowanego lokalu.

Zarzut znęcania się nad żoną usłyszał również 52-letni mężczyzna podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną. W jego przypadku prokurator również zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu i zakazu kontaktowania się.

Jeśli mężczyźni zlekceważą orzeczone wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, mogą one zostać zmienione na ten o charakterze izolacyjnym czyli tymczasowe aresztowanie.

Policjanci zatrzymali również 70-letniego mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się nad żoną i innym członkiem najbliższej rodziny. Dzielnicowy z Posterunku Policji w Teresinie wykorzystał swojej uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie. Są przy tym natychmiast wykonalne i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Nie ma również znaczenia, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni, ale osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek do sądu o ich przedłużenie.

Osoba naruszająca nakazy i zakazy wydane przez policjanta podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W przypadku sprawców  tego rodzaju wykroczeń stosuje się postępowanie przyspieszone.

Przypominamy, że osobie, która stosuje przemoc wobec osoby najbliższej grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca stosuje przemoc wobec osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wzrasta do 8 lat. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast jeśli ofiara przemocy targnie się na swoje życie, sprawca podlega karze do 12 lat pozbawienia wolności.

asp. Agnieszka Dzik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz