Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Fot. Pixabay

Niewiele osób zapewne wie, że 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Ma on na celu zwrócenie uwagi na znaczenie tej przyrody oraz konieczność jej ochrony.

Dzika przyroda to obszary, w których wpływ człowieka jest minimalny lub całkowicie nieobecny, a miejsca te bogate są w różnorodność gatunkową i roślinną.

Na terenach Mazowsza są enklawy przyrody, gdzie można podziwiać dzika przyrodę. To m. in. Kampinoski Park Narodowy oraz kilka parków krajobrazowych. Dzięki tym terenom jest możliwość podziwiania piękna natury, obserwowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz korzystania z różnorodnych ekosystemów.

Niestety, dzika przyroda na całym świecie jest zagrożona przez działalność człowieka, przez degradację środowiska naturalnego, zmiany klimatu, wylesianie, urbanizację oraz wprowadzenie gatunków inwazyjnych. Z tym ostatnim przyrodnicy starają się walczyć, chroniąc siedliska oraz zapobiegając wprowadzaniu gatunków inwazyjnych, które mogą negatywnie wpływać na dziką przyrodę. Jednocześnie eliminując te, które zdołały się już zasiedlić na naszych terenach. Ważnym aspektów działań na rzecz ochrony dzikiej przyrody jest zwiększenie świadomości społecznej.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz