Stop agresji drogowej

fot.pixabay
Reklamy

MAZOWSZE Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną skrzynkę elektronicznej poczty o nazwie „Stop agresji drogowej”. Jej celem jest zbieranie od mieszkańców Mazowsza materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. „rejestratorami jazdy”.

 Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z KSP, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych. Jak informują policjanci przesyłając   materiał filmowy wyraża się zgodę na jego wykorzystanie, w tym też upublicznienie w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy czym cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Należy pamiętać by do przesyłanego materiału dołączyć takie dane jak data i godzina zdarzenia – miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy, jak też dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny) oraz dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu). Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

Przesłanie danych wraz z nagraniem,  jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego. Stąd też, w toku prowadzonych czynności może zaistnieć konieczność protokolarnego przesłuchania osoby zgłaszającej w charakterze świadka w celu skutecznego pociągnięcia sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności – informuje wydział ruchu drogowego Stołecznej Komendy Policji.

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania KSP, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji, gdyż akcja ta ma zasięg ogólnopolski.

KSP wydział ruchu drogowego – stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl, województwo mazowieckie – KWP w Radomiu stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl.

BN

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz