Powiatowe drogi z Polskiego Ładu

Reklamy

Nie zwalniają tempa powiatowe inwestycje. We wtorek, 21 marca została podpisana umowa z wykonawcą – firmą DROG-BET na rozbudowę, przebudowę oraz remonty trzech odcinków dróg na terenie powiatu sochaczewskiego. Inwestycja kosztować będzie blisko 7,4 mln zł i została objęta w 95% dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostanie wykonana droga powiatowa Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów – na odcinku o długości 1 077 m (gm. Brochów), droga Jeżówka – Skotniki na odcinku o długości 554,5 m (gm. Sochaczew). Wykonana będzie także druga część drogi Dębówka – Zielonka na odcinku Teresin Gaj – Zielonka o długości 558,46 m (gm. Teresin). Starosta Jolanta Gonta podpisaną umowę w obecności Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych przekazała na ręce wójtów gmin na terenie, których drogi się znajdują tj. Piotrowi Szymańskiemu, Mirosławowi Orlińskiemu oraz wójtowi gminy Teresin w imieniu, którego umowę odebrał Marek Jaworski.

   – Dzięki rządowemu wsparciu z programu Polski Ład rozpoczynamy kolejne kluczowe inwestycje drogowe. Szczególne dla mieszkańców gminy Brochów, gminy Sochaczew i gminy Teresin. Na ziemię sochaczewską, na konto Starostwa Powiatowego w Sochaczewie regularnie trafiają potężne dotacje, wielomilionowe wsparcie z rządowych programów. Dziś mówimy o środkach na budowę dróg w trzech gminach. To jest zadanie za blisko 7,4 miliona złotych. Aż 95% tej kwoty przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na ziemię sochaczewską od kilku lat płyną największe w historii pieniądze na inwestycje. Poprawiamy i wyrównujemy jakość życia w gminach do poziomu, na który nasi mieszkańcy zasługują. Same samorządy nie są w stanie udźwignąć finansowo tak dużych inwestycji, ponieważ zawsze tych pieniędzy brakuje. Potrzeb jest bardzo dużo, natomiast ta kołdra budżetowa jest krótsza niż zapotrzebowanie, dlatego uruchomiliśmy największe w historii programy inwestycyjne. Polska musi rozwijać się sprawiedliwie, niezależnie czy ktoś mieszka w dużej miejscowości czy mieszka w Janowie – w gminie Brochów czy w Strojcu. Mieszkańcy mają takie samo prawo do dobrej drogi. I takie inwestycje są dzisiaj w Polsce bardzo mocno realizowane – mówił minister Maciej Małecki. Podkreślał także, że jest to efekt dobrej współpracy, za co podziękował obecnym – staroście Jolancie Gonta, Andrzejowi Kierzkowskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu, wójtowi Brochowa Piotrowi Szymańskiemu, wójtowi gminy Sochaczew Mirosławowi Orlińskiemu i wójtowi Teresina Markowi Olechowskiemu, która pokazuje, że można łączyć się często ponad podziałami, na rzecz ważnej pracy dla mieszkańców. Stanowi to też przykład, że rząd PiS wspiera wszystkie samorządy w całym kraju.

Przeznaczone do remontu drogi są w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, nie spełniają obowiązujących warunków technicznych i nośności, co zakłóca spójność sieci drogowej na terenie powiatu. Rozpoczynające się wkrótce remonty poprawią ich stan techniczny, czas i bezpieczeństwo dojazdu dla służb i mieszkańców.

Swoje zadowolenie wyrażała starosta Jolanta Gonta. – Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy spotkać w tak ważnej sprawie, która dotyczy uruchomienia i przekazania środków na przebudowę kilku odcinków dróg na terenie powiatu. Tak jak rząd PiS dba o równomierny rozwój całego kraju, kierując środki do powiatów, tak samo Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w Sochaczewie stara się, by środki te trafiły do wszystkich naszych gmin. Rok 2023 jest takim, gdzie będziemy prowadzić inwestycje na terenie każdej gminy powiatu sochaczewskiego. Zdajemy sobie sprawę, iż z własnych środków powiat nie miałby takiej możliwości, aby dokonać tych remontów. Żeby ta inwestycja powstała, trzeba było zjednoczyć siły: samorządu powiatowego, rządowe – za co bardzo dziękuję panu ministrowi Małeckiemu – oraz gminne. To jest przykład kolejnych wspólnych inwestycji, gdzie tak naprawdę dla nas najważniejszy jest mieszkaniec.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów – na odcinku o dł. 1 077 m obejmie swym zakresem wykonanie nowej geometrii i konstrukcji drogi w dostosowaniu do obowiązujących przepisów w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementów korony drogi. Wykonane będą chodniki, zjazdy z drogi na posesje przyległe (w granicach projektowanego pasa drogowego), kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostanie oświetlenie drogowe, usunięte będą drzewa i krzewy kolidujące z elementami drogowymi i infrastrukturalnymi. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe.

Remont drogi powiatowej Jeżówka – Skotniki na odcinku o dł. 554,5 m polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, usunięciu ziemi urodzajnej z poboczy, wykonaniu obramowania jezdni przy użyciu oporników betonowych. Wybudowane będą asfaltowe warstwy konstrukcyjne jezdni, pobocza gruntowe wzmocnione warstwą kruszywa łamanego. Odmulone zostaną istniejące rowy drogowe.

Przebudowa drogi powiatowej Dębówka – Zielonka w gminie Teresin oznacza wykonanie drugiej części tej drogi na odcinku Teresin Gaj – Zielonka o dł. 558,46 m. Przebudowa zakłada usunięcie karp i krzaków, przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie przepustów pod drogą oraz pod zjazdami. Wykonana tam zostanie podbudowa z kruszywa łamanego, ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Powstanie podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome. Pobocza zostaną uzupełnione kruszywem łamanym.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska, właściciel firmy DROG-BET Marcin Głuchowski. W briefingach prasowych na powiatowych drogach przeznaczonych do remontu uczestniczyli także m.in. radni powiatowi: Sylwester Lewandowski i Jan Łopata – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a także Iwona Szlaga, odpowiedzialna za inwestycje w gminie Sochaczew.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz