Podzielono na inwestycje i wydatki

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin dominowały sprawy finansowe. Rozdzielone zostały pieniądze na niezbędne inwestycje oraz wydatki w tym w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.

Radni zajęli się przede wszystkim aktualizacją budżetu wynikająca z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Wprowadzono też do budżetu przyznane gminie Teresin dotacje. I tym samym plan dochodów zwiększył się zgodnie z umową o 2 561 268,85 zł pochodzące z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin. Rozliczone zostały też środki, które wpłyną  na konto Gminy Teresin po inwestycjach zakończonych w 2022 roku, a rozliczonych w 2023 roku. Inwestycje te to przebudowa ul. Książęcej w Teresinie Gaju, gdzie przybędzie 88 646 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej na terenie gminy – otrzymana kwota to 1 602 509 zł. Ponad 800 tys. zł zostało wprowadzonych do budżetu na nowe zadania inwestycyjne. Dotyczą one przebudowy i modernizacji na drogach, w wodociągach i w oświetleniu.

Radni Gminy Teresin przegłosowali też przyjęcie nowej dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego, przeznaczonej   na dofinansowanie zakup nowego samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowe działające przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Przekazana suma to 10 tys. zł. Zakup jest niezbędny, gdyż jak się okazało wśród uczestników są mieszkańcy gminy Teresin, którzy nie maja możliwości z dojazdem na zajęcia Bez możliwości transportu osoby te nie mogłyby w nich uczestniczyć i korzystać z terapii.

Zdecydowano również o wsparciu funduszu celowego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Policjanci otrzymają z budżetu gminy Teresin 30 tys. zł, która przeznaczona ma być na zakup nieoznakowanego radiowozu. Ważnym gminnym wydatkiem jest w bieżącym roku zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Tu zarezerwowano kwotę wysokości 607 tys. zł.

W tym roku radni gminy zdecydowali, ze kolejny rok nie podejmą decyzji o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w przyszłym roku budżetowym. Zgoda na utworzenie tego funduszu wiązałaby się z rozdrobnieniem środków budżetowych gminy, a tym samym ograniczeniem jej możliwości inwestycyjnych. Na taki stan ma wpływ galopująca inflacja, co wiąże się ze wzrostem cen materiałów budowlanych, kosztów paliwa i gazu oraz z sytuacją zagrożenia wywołanego wojną w Ukrainie. Decyzją radnych całość niewyodrębnionego funduszu przeznaczony zostanie na wkład własny najważniejszych inwestycji gminnych. Jednak, jak zaznaczył Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, nie oznacza to   zamknięcia finansów gminy na potrzeby poszczególnych sołectw. Te zaś mogą zgłaszać propozycje dotyczące inwestycji np. dróg czy instalacji związanych z siecią komunalną – wodno-kanalizacyjna lub świetlną.

Radni przegłosowali ponadto uchwałę umożliwiająca zaciągnięcie przez zarząd gminy w bieżącym roku długoterminowej pożyczki w wysokości 2 700 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązanie zaciągnięte ma być na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Pożyczka ta zostanie spłacona z wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023-2032.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz