Plan dla Pól gotowy  

Już w przyszłym miesiącu mieszkańcy Sochaczewa będą mogli składać uwagi do nowego planu zagospodarowanie działki na Polach Czerwonkowskich. To kolejnej podejście do zagospodarowania tego terenu i miejmy nadziej, że ostatnie.

 Po raz kolejny miejscy radni zmierza się z próbą zagospodarowanie Pół Czerwonkowskich. Tym razem chodzi o działkę przy ulicy Olimpijskiej. Jest to kolejna próba zajęcia się tym temat, poprzednie zakończyły się fiaskiem. Tym razem jednak wszystko wskazuje, że będzie to ostatni akord trwającej prawie trzydzieści lat batalii dotyczącej przyszłości tej części Sochaczewa. Tym bardziej, że działka ma już nowego właściciela, który rozpoczął na niej budowę osiedla mieszkaniowego.

Przypomnijmy że na jednej z listopadowych sesji Rady Miejskie w 2021 roku radni przychylili się do prośby burmistrza dotyczącej zmiany zapisów studium zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Zmiana studium, z terenów wielofunkcyjnej zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, umożliwiła firmie VFM Real Estate rozpoczęcie inwestycji, czyli docelowo budowy dziesięciu budynków mieszkalnych o wysokości od ośmiu kondygnacji od strony ulicy Olimpijskiej do czterech pięter w sąsiedztwie tzw. Osiedla Milionerów. Ta inwestycja już się rozpoczęła. Jednak aby powstała cało osiedle potrzebna jest także zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A na to także zgodę wyrazili radni.

Dodajmy, że zmiany dla tego fragmentu Pól przewidują nie tylko możliwość wybudowania w tym miejscu budynków mieszkalnych. Będą tam mogły również funkcjonować usługi, a w tej kategorii mieszczą się biura, oświaty, handel, usługi zdrowia i kultury – z wyłączeniem stacji paliw.

Należy również wspomnieć o tym, że zmiany dokonane w studium jak i w planie zagospodarowania przestrzennego określają maksymalną wysokość zabudowy. Od ulicy Olimpijskiej to 26 metrów, a od osiedla domów jednorodzinnych – 16 metrów. Wprowadzono także ograniczenia. Inwestor będzie mógł zabudować nie więcej niż 50 procent działki, a powierzchnia trawników ma obejmować minimum 25 procent terenu. Studium wskazuje też, że na jeden projektowany lokal mieszkalny ma przypadać nie mniej niż 1,2 miejsca do parkowania.

Jednak zanim plan zostanie uchwalony mieszkańcy mogą zgłaszać do niego uwagi. Sam dokument jak informuje burmistrz zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskim w dniach od 4 do 24 kwietnia pokoju nr 516 (tel. +/48/46 862 22 35 lub +/48/46 862 22 75, wew. 341, 386, 387 lub 517) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (https://sochaczew.pl) w zakładce BIP „komunikaty i ogłoszenia – gospodarka przestrzenna”.

Natomiast dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Dodajmy, że uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza   Sochaczewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ul. 1-go Maja 16, 96-500 Sochaczew. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@sochaczew.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jerzy Szostak

Fot. Archiwum Expressu Sochaczewskiego

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz