Odwołane spotkania

fot.podglądowe, pixabay
Reklamy

POWIAT Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformował gminy, że zaplanowane na marzec i kwiecień spotkania informacyjne z projektantami w sprawie planowanej drogi ekspresowej S50 z mieszkańcami Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zostają odwołane. „W wyniku dotychczas przeprowadzonej serii spotkań informacyjnych, które dotyczyły wstępnych prac koncepcyjnych dla planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, podjęliśmy decyzję o ich czasowym zawieszeniu. Terminy kolejnych spotkań informacyjnych ustalimy, po przeprowadzeniu stosownych analiz i możliwych rozwiązań, uwzględniających dotychczas podniesione argumenty merytoryczne i oczekiwania społeczne.

Obecnie pracujemy nad opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, którego celem jest wskazanie optymalnych wariantów przebiegu tej drogi. Dotychczasowe spotkania informacyjne pokazały nam potrzebę przeprowadzenia dodatkowych, wieloaspektowych analiz. Dotyczyć one będą m. in. kwestii środowiskowych, społecznych oraz optymalnych powiązań komunikacyjnych, uwzględniających lokalne potrzeby i plany pozostałych inwestorów. Bierzemy przy tym pod uwagę szczególny charakter tej części Mazowsza oraz potencjalną skalę oddziaływania planowanych inwestycji” – informuje GDDKiA. W przypadku wznowienia spotkań z mieszkańcami mają pojawić się dodatkowe informacje o planowanych spotkaniach.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz