Nowe programy dla gmin

fot.pixabay

Wraz z nowym rokiem Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił nabory do kolejnych, autorskich programów wsparcia na realizację zadań ważnych dla lokalnych wspólnot. W ubiegłym roku z dofinansowania w ramach 14 programów zrealizowano aż 3904 inwestycje, które zawnioskowali przedstawiciele samorządów, organizacje oraz lokalne grupy mieszkańców. Teraz jest kolejna szansa na uzyskanie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.

W ramach dotacji w tym roku wspierane będą takie zadania jak budowa dróg, boisk, hal sportowych, przedszkoli, a także zakup wozów strażackich oraz sprzętu dla kół gospodyń wiejskich. Na wsparcie finansowe mogą liczyć też wnioskujące realizację inwestycji proekologicznych, projekty dla działkowców, sołectw i organizacji pozarządowych. Wsparcie mogą uzyskać też seniorzy, właściciele obiektów zabytkowych oraz młodzieżowe rady miast i gmin.

– Zachęcam do zapoznania się z naszymi programami wsparcia i do ubiegania się o tę pomoc. Możliwość pozyskania dofinansowania to często kluczowy argument za realizacją ważnych dla mieszkańców projektów i to nie tylko tych dużych, których koszty są liczone w milionach złotych, lecz także tych mniejszych, społecznych inicjatyw, które mają ogromny wpływ na rozwój i integrację naszych lokalnych społeczności – zaznacza Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W tym roku można pozyskać dofinansowanie w ramach aż 19 programów. Na ten cel w tym roku przeznaczonych zostało 660 mln zł. Od lutego ruszyły nabory do sześciu programów. W „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” gminy mogą otrzymać środki na budowę, remonty, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury i innych centrów integracyjnych. Kolejny program „Mazowsze dla miejsc pamięci” ma za zadanie realizować rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej. Natomiast „Mazowsze dla Działkowców” przewiduje dofinansowanie projektów na terenie ogródków działkowych m. in. Budowę sieci wodociągowej i oświetlenia. Tradycyjnie programy „Mazowsze dla straży pożarnej” ma dofinansowywać jednostki OSP.

Na przełomie lutego i marca o głoszone są nabory na wnioski do programów „Mazowsze dla młodzieży”, „Mazowsze dla sportu”, „Mazowsze dla czystego powietrza” oraz „Mazowsze dla klimatu”. Dwa ostatnie programy proekologiczne są w zamiarze dotowaniem pomysłów działań na wymianę kotłów, termomodernizację oraz tworzenie terenów zielonych.

Również na przełomie lutego i marca są nabory „Mazowsze dla zwierząt” (dofinansowanie dla schronisk dla zwierząt, czipowanie) i „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” (zakup strojów ludowych, wyposażenia i sprzętu kuchennego i działań KGW). W marcu ogłoszony b będzie nabór do programu „Mazowsze dla orkiestr” (zakup instrumentów, strojów), „Mazowsze dla sołectw” (wsparcie niewielkich projektów np. budowy placó1) zabaw, wiat przystankowych, budowę oświetlenia i chodników).

Obecnie trwa nabór do programu „Mazowsze dla zdrowia kobiety” w którego programie powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie m. in. warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników i akcji profilaktycznych.

Zakończył się nabór do programów „Mazowsze dla zabytków”, który trwał do 10 lutego (na dofinansowanie remontów i konserwacji obiektów), „Mazowsze dla seniorów” zakończony 17 lutego oraz „Mazowsze dla melioracji” i „Mazowsze – autobusy dla szkół”. W dwóch ostatnich programach dotacje już zostały rozdzielone i przekazane gminom. Natomiast przy wnioskach o zabytki i dla seniorów trwają prace przy ustalaniu beneficjentów do tych programów. Natomiast przez cały rok trwa nabór do programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”, w którego ramach gminy i powiaty mogą starać się o dotację na inwestycje dla rozwoju subregionu – budowę dróg, mostów, szkół, przedszkoli i stref inwestycyjnych.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz