Miasto wypłaca dodatki energetyczne

fot.pixabay

Przez ponad pół roku wpłynęło prawie 6500 wniosków, z czego zdecydowana większość ostała rozpatrzona pozytywnie. W ramach dodatków węglowych w wysokości 3000 zł na gospodarstwa domowe, w których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopochodne, samorząd miejski rozdysponował w sumie blisko 14 mln zł.

Wszyscy pamiętamy dotkliwy wzrost cen paliw po agresji Rosji na Ukrainę rok temu. Nagle okazało się, że nie dość, że nie stać nas na zakup węgla czy gazu, to jeszcze pojawiły się braki w dostawach. Z czasem udało się ten problem rozwiązać. Z pomocą rządowi ruszyły samorządy, które na swoim terenie zajęły się dystrybucją węgla.

W Sochaczewie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem wniosków zajęli się pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W ciągu kilku miesięcy przyjęli od mieszkańców 6,5 tys. wniosków, które należało jeszcze zweryfikować.

O tym, jak przebiegał ten proces, na antenie lokalnego radia mówiła naczelnik wydziału Joanna Kamińska.

Pierwsza ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12 sierpnia 2022 roku. Później było kilka nowelizacji i zmian w przepisach prawa, precyzujących m.in. wykładnię tego, czym jest gospodarstwo domowe. Najwięcej wniosków wpływało do nas w pierwszych dniach. Pamiętam jak jeszcze w sierpniu przyjmowaliśmy po 300-400 wniosków dziennie – mówiła Joanna Kamińska. Ponad tysiąc wniosków uzyskało jednak negatywną decyzję administracyjną. Jakie były główne przyczyny ich odrzucenia?

W przeważającej części dotyczyły one osób mieszkających w budownictwie wielorodzinnym ogrzewanym przez sochaczewskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej lub Geotermię Mazowiecką S.A. W tym przypadku dodatek węglowy nie przysługiwał. Były też sytuacje niezgodności danych znajdujących się we wniosku z wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na przykład ktoś wpisał we wniosku, że ogrzewa budynek węglem, podczas gdy w deklaracji CEEB widniał pelet drzewny lub inne paliwo – tłumaczy naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

Akcję sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 1790 zł za tonę zakończono w lutym, ale
urzędnicy nadal pracują nad pełną dokumentacją zadania.

Drugi realizowany aktualnie przez samorząd program energetycznych dodatków osłonowych dotyczy refundacji podatku VAT od zakupionego gazu. Tu grupa odbiorców jest znacznie
mniejsza. Wsparcie przysługuje mieszkańcom domów jednorodzinnych przyłączonych do sieci gazu ziemnego. Program zakłada kryterium dochodowe – 2100 zł w przypadku osoby samotnej lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Wnioski przyjmowane są od 1 lutego. Przez pierwsze sześć tygodni wpłynęło ich zaledwie 17.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz