Krótko z ostatniej sesji rady miasta

Reklamy
We współpracy z powiatem
28 marca radni zdecydowali, że miasto będzie parterem przebudowy ulicy Inżynierskiej, na którą starostwo powiatowe pozyskało ponad 5 mln rządowego dofinansowania. Ratusz wyłoży 665 tysięcy i wspólnie z powiatem po połowie pokryje wkład własny wymagany przy tego typu projektach. Inżynierska jeszcze w tym roku zyska nowy asfalt i ścieżkę rowerową. Przebudowana zostanie na długości 950 metrów.

Tak dla programu opieki
Zatwierdzono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023”. Jak wyjaśniał wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, na wstępnym etapie prac uwagi do programu wniósł Powiatowy Lekarz Weterynarii i na jego wniosek dopisano numer telefonu pod którym całodobowo można zgłaszać bezdomne zwierzęta. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny zasugerował, aby w programie zapisać całoroczne, a nie tylko zimowe dokarmianie kotów wolno żyjących. Lokalne stowarzyszenia opiekujące się bezdomnymi zwierzętami nie wniosły uwag do regulaminu. W 2023 roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odłożono w budżecie 256 tys. zł.

Rada programowa uzupełniona
Bez uwag zatwierdzono zmianę w składzie Rady Programowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W miejsce zmarłego prof. dr. hab. Zbigniewa Wawra powołano prof. dr. hab. Michała Kopczyńskiego, wykładowcę Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, profesora nauk humanistycznych. Praca w Radzie Programowej pełniona jest społecznie.

MZDW ułoży odwodnienie
Rada wyraziła zgodę na nabycie działki o powierzchni 490 metrów leżącej tuż przy moście na Utracie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w partnerstwie z miastem, planuje przebudowę odcinka alei 600-lecia między torami wąskotorówki a skrzyżowaniem z ul. Trojanowską. Burmistrz zlecił opracowanie dokumentacji technicznej, a jednym z jej elementów jest wytyczenie przebiegu sieci odprowadzającej wody opadowe z al. 600-lecia. Ponieważ na drogę wojewódzką odprowadzana jest deszczówka z pobliskich dróg miejskich, m.in. Popiela i 11 Listopada , porozumiano się z MZDW, że miasto zakupi działkę potrzebną pod budowę systemu odwodnienia, a MZDW wykona ten system na swój koszt.

Miasto kupi i sprzeda
Bez uwag rada zgodziła się sprzedać, w trybie bezprzetargowym, czyli po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę, jeden z pawilonów przy placu Kościuszki. O nabycie 94 m2 działki wraz z naniesieniami wystąpił właściciel słynnego sklepu „1001 drobiazgów”. Miasto nabędzie z kolei cztery działki przy ul. Łąkowej i Polnej przeznaczone pod trasę Północ-Południe. Jak wyjaśniał Tomasz Jerzy Ćwiek, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM, ratusz systematycznie kupuje grunty pod planowaną drogę, a obecnie koncentruje się na odcinku od ul. Warszawskiej do Trojanowskiej, gdzie znaczna część nieruchomości jest już własnością samorządu.

Deszczówka dla ZWiK-u
Wzorem poprzednich lat, także w 2023 roku rada zleciła Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, konserwację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opiekę nad fontannami.

daw/UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz