Komisja o działaniach kulturalnych, promocyjnych i oświatowych

Reklamy

W czwartkowe popołudnie, 22 marca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu. Przewodniczył mu Daniel Janiak. Wśród poruszanych spraw związanych był te związane z oświatą, które referowała Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji. Kolejne punkty obrad Komisji dotyczyły działań realizowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa.

Dyrektor tego Wydziału Marcin Odolczyk poproszony został o omówienie i analizę przedsięwzięć kulturalnych oraz sportowych przewidzianych w tegorocznym kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Starostwo, ale też tych, których urząd jest współorganizatorem czy partnerem. Omówił również działania i narzędzia promocyjne, z których korzysta aktualnie samorząd powiatowy. Członkowie Komisji zostali także zapoznani ze wsparciem, którego Starostwo udzielało organizacjom pozarządowym z terenu powiatu sochaczewskiego w minionym roku w zakresie kultury i sportu. Kwestie te omawiała Anna Syperek z Wydziału Promocji.

Na zakończenie członkowie Komisji, tj. Daniel Janiak, Tadeusz Głuchowski – wicestarosta oraz Anna Pawłowska i Iwona Szlaga udali się, by obejrzeć nowy obiekt ZS RCKU, który niebawem po uzyskaniu wszelkich odbiorów i pozwoleń zostanie oddany uczniom i nauczycielom. Towarzyszyli im Urszula Opasiak, Marcin Odolczyk a także dyrektor szkoły Marek Wernicki i Remigiusz Szafrański, kierownik gospodarczy „Ogrodnika”. O nowym obiekcie opowiadał dyrektor placówki a także wicestarosta Tadeusz Głuchowski, który nadzorował wszystkie oświatowe inwestycje powiatu i osobiście dogląda placów budowy czy to hali sportowej w ZS CKP, boisk sportowych w LO i ZS RCKU a także remontu sali sportowej w ZS w Teresinie a obecnie rozbudowy ZS im. J. Iwaszkiewicza w Chodakowie.

Przypomnijmy. Powierzchnia nowego budynku gospodarczo-dydaktycznego ZS RCKU stanowi 625 m2. Obiekt zdecydowanie podniesie poziom edukacji młodzieży, ale również pozwoli na realizację nowych, ciekawych innowacyjnych przedsięwzięć w ramach odbywających się zajęć lekcyjnych. Uczniowie, poza zajęciami dydaktycznymi, będą tu uczyć się w pracowniach warsztatowych. Wyposażone pomieszczenia, przystosowane przede wszystkim do jak najlepszego przygotowania ucznia w danym zawodzie podniosą nie tylko poziom edukacji i wyszkolenia młodzieży. Jeśli chodzi o finansowanie tej oświatowej inwestycji – kwota w wysokości ok. 4,2 miliona złotych pochodzi w całości z budżetu powiatu i została wygospodarowane przez Zarząd Powiatu, dzięki wcześniejszym rządowym dotacjom – jak choćby z Polskiego Ładu czy Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych, które zostały przekazane na inne pilne inwestycje samorządu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz