Iwaszkiewicz z szansą na oddział przygotowania wojskowego

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

Zgodnie z prawem oświatowym w szkołach ponadpodstawowych mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego. Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego omawiała Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz szkoła czeka na decyzję Ministra Obrony Narodowej na utworzenie ww. oddziału w roku szkolnym 2023/2024.

Od 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego (OPW), w których młodzież zainteresowana służbą wojskową może uzyskać stosowne przeszkolenie. W oddziałach tych (w liceum ogólnokształcącym lub technikum) realizowane jest minimum 230-godzinne szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć dodatkowych, a jego program oraz ramowy plan nauczania określa stosowne rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ww. programu szkolenia. Program realizowany jest wówczas przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej (jednostka wskazywana jest przez MON w zezwoleniu). Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza posiada 11-letnią tradycję w prowadzeniu klas mundurowych w Liceum Ogólnokształcącym, które funkcjonują w oparciu o innowację pedagogiczną „Bezpieczeństwo narodowe”. Jak wskazała U. Opasiak, od początku funkcjonowania klasy mundurowe w szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży z powiatu sochaczewskiego, a także powiatów ościennych.

Realizacja dotychczasowego programu nauczania klas służb mundurowych odbywa się przy stałej współpracy z partnerami tj.: 3 Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej w Bielicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie w oparciu o zawarte porozumienia. Dzięki współpracy z partnerami uczniowie tej szkoły uczestniczą w zajęciach poligonowych na terenie partnerskich jednostek oraz podczas wyjazdów szkoleniowych, gdzie zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i wyposażenia naszych partnerów.

Co istotne, w realizacji projektu klas mundurowych szkoła uzyskała również wsparcie dydaktyczne od Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w szczególności w zakresie realizacji cyklu pilotażowych warsztatów interaktywnych w ramach projektu prewencyjno-edukacyjnego #Kompetentni #Bezpieczni. Klasy służb mundurowych pełnią ważną rolę w środowisku lokalnym, uczestniczą w obchodach uroczystości patriotycznych i środowiskowych.

Należy nadmienić, iż realizowana w szkole innowacja klas mundurowych zaowocowała podjęciem przez wielu absolwentów szkoły dalszego kształcenia na uczelniach wojskowych, policyjnych i strażackich oraz pracy zawodowej w służbach mundurowych. Stąd też zakwalifikowanie szkoły do programu tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych ciekawą propozycją własnego rozwoju oraz rodziców oczekujących poważnej oferty edukacyjnej dla swoich dzieci. Utworzenie wspomnianych oddziałów w „Iwaszkiewiczu” uczyni szkołę bardziej konkurencyjną w stosunku do szkół niepublicznych, które takie oddziały już utworzyły a sam udział szkoły w programie pozwoli lepiej kształtować wśród uczniów postawy proobronne i patriotyczne, wzmocni poczucie przynależności do społeczności mundurowej oraz wartości wychowawcze i społeczne.

Warto też wskazać, iż zakwalifikowanie szkoły do udziału w programie ujednolici edukację uczniów w zakresie szkolenia wojskowego – absolwenci oddziału przygotowania wojskowego będą mogli odbyć szkolenie podstawowe, co pozwoli lepiej przygotować przyszłych studentów uczelni wojskowych oraz wyposażyć ich w dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego MON może udzielać wsparcia finansowego. Podstawowy zakres, w jakim udzielany jest ten rodzaj pomocy, dotyczy: ubioru ucznia (dotacja coroczna, na każdego ucznia klasy pierwszej) oraz doposażenia szkoły w sprzęt specjalistyczny, wykorzystywany do realizacji zajęć z przygotowania wojskowego. Zaś absolwent oddziału przygotowania wojskowego może skorzystać z możliwości odbycia szkolenia podstawowego oraz otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz