Atrakcyjne staże z niezwykłym bonusem dla uczniów „Ogrodnika”

Zespół Szkół RCKU w Sochaczewie, a ściślej Technikum kształcące w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali rozwija współpracę z największym polskim operatorem usług lotniskowych – LS Airport Services S.A. Podpisana w listopadzie 2022 r. umowa z tą firmą przewidywała pierwotnie organizację praktyk uczniowskich i wycieczek przedmiotowych do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Obecnie spółka LS AS zaoferowała rozszerzenie współpracy w postaci programu wakacyjnych płatnych staży dla uczniów starszych klas Technikum. Jest to niezwykle atrakcyjna propozycja, pozwalająca na bezpośrednie wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności i sprawdzenie swoich sił w zawodzie. Dodatkowo stażyści będą mogli uzyskać niezwykle wartościowy bonus, ale o tym nieco później.

Odnowienie współpracy z LS AS po pandemii odbyło się przy wydatnym wsparciu wiceministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego. Podobnie i tym razem, rozszerzenie programu współpracy odbywa się pod jego patronatem. Dlatego też był on głównym gościem spotkania prasowego, które zorganizowano w sochaczewskim „Ogrodniku” w piątek, 3 marca tego roku. Obok niego w spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu LS AS S.A. Paweł Urbaniak, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski oraz Urszula Opasiak – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji. Gospodarz spotkania, dyrektor ZS RCKU Marek Wernicki poprosił o udział przewodniczącą Rady Rodziców Lidię Kaczmarek, a także nauczycieli i młodzież z Technikum eksploatacji portów i terminali.

W obecności przedstawicieli lokalnych mediów i ogólnopolskich serwisów informacyjnych minister Maciej Małecki mówił o działaniach ministerstwa w kierunku umożliwienia młodzieży, szczególnie z mniejszych ośrodków, dobrego startu zawodowego. Właśnie dlatego spółki skarbu państwa są zachęcane do współpracy ze szkołami, szczególnie takimi jak sochaczewski „Ogrodnik”. Praca w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej to wyzwanie i szansa dla młodych.

Prezes Zarządu LS AS S.A. Paweł Urbaniak przedstawił konkretne propozycje zawarte w programie płatnych staży. Będą się one odbywały w okresie wakacji w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Warszawie. Uczniowie będą mogli wybrać długość stażu i czas jego odbywania. Jednak ze względu na czasochłonne formalności związane z uzyskaniem certyfikatu bezpieczeństwa, długość stażu nie może być krótsza niż miesiąc. Stażyści będą wykonywali głównie prace na terenie terminalu pasażerskiego, a więc czynności związane z udzielaniem informacji i pomocy podróżnym, kierowanie ruchem w terminalu, pomoc w odprawach biletowo-bagażowych (check-in) i w wejściu na pokład samolotów (boarding). Uczniowie będą otrzymywali zwolnione z podatku wynagrodzenie na podstawie umów, a kończący naukę, po stażu będą mogli podjąć stałą pracę w LS AS. Aplikowanie na staż będzie odbywało się drogą elektroniczną. Od kandydatów, głównie pełnoletnich, wymagana jest nieposzlakowana opinia. Każdy z nich będzie musiał poddać się sprawdzeniu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa koniecznego do uzyskania dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska. Należy pamiętać, że porty lotnicze są obiektami infrastruktury krytycznej.

Na koniec prezes Paweł Urbaniak wyciągnął asa z rękawa. Stażyści, którzy nienagannie odbędą staż będą uprawnieni do otrzymania otwartego powrotnego biletu lotniczego od PLL LOT w dowolne miejsce na świecie. Ta wiadomość szczególnie zaintrygowała młodzież, która przysłuchiwała się wystąpieniom.

Dyrektor Marek Wernicki, dziękując wszystkim za aktywne wspieranie szkoły, nie krył radości z kolejnej szansy na prężny rozwój najmłodszego kierunku kształcenia w „Ogrodniku”. Jednym z ważniejszych elementów misji szkoły jest szeroko pojęta współpraca i polityka otwartych drzwi. Dlatego chętnie podejmujemy wspólne działania ze środowiskiem lokalnym i otoczeniem biznesowym. W ich centrum jest zawsze dobro ucznia i jak najlepsze efekty kształcenia i wychowania. Szczególną satysfakcję placówce, a korzyść uczniom przynosi współpraca z firmami, które są liderami rynku. Dają bowiem największą możliwość doskonalenia kwalifikacji zawodowych uczniów i są doskonałym początkiem kariery zawodowej absolwentów.

ZS RCKU

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz