Zima w Mieście

fot. Koleje Mazowieckie
Reklamy

W okresie ferii zimowych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” w granicach 1. i 2. strefy biletowej ZTM, grupy zorganizowane, biorące udział w Programie „Zima w Mieście”, mogą bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Mazowieckich.

Aby grupa mogła korzystać z nieodpłatnych przejazdów, powinna posiadać prawidłowo wypełnioną Kartę bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie w ramach Warszawskiego Programu Lato/ Zima w Mieście. Ponadto, dzieci i młodzież muszą posiadać ważne legitymacje szkolne. Z bezpłatnych przejazdów mogą skorzystać także opiekun lub opiekunowie grup.  Z grupą dzieci i młodzieży do 10 osób bezpłatnie podróżować może 1 opiekun, z grupą  od 11 do 20 osób, 2 opiekunów, z grupą od 21 do 30 osób, 3 opiekunów, natomiast z grupą powyżej 30 osób, 4 opiekunów. Ponadto, nieodpłatny przejazd obejmuje również każdego opiekuna bądź asystenta dziecka z niepełnosprawnościami.

 Podczas ferii zimowych można także skorzystać z oferty „Bilet Turysty”. Umożliwia ona nieograniczone przejazdy pociągami KM w ciągu 3 dowolnie wybranych dni  w czasie 10-dniowego terminu ważności, licząc od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę. Kosztuje on 75 zł, a jego cena jest zryczałtowana i niezależna od odległości taryfowej. Więcej informacji na temat oferty znajdą Państwo na stronie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/strefa-mediow/bilet-turysty-na-ferie-zimowe-2023-na-mazowszu

KM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz