Wielkie czyszczenie rowów

Fot. Spółka Wodna Kampinos, archiwum, fot.podglądowe
Reklamy

SOCHACZEW Już wkrótce powinniśmy poznać firmę, która na zlecenie miejskiego samorządu zajmie się w tym roku konserwacją rowów melioracyjnych na terenie Sochaczewa. Tych należących do miasta jest w sumie prawie kilometr.

Zwycięzca przetargu będzie miał za zadanie: wydobycie z nich nieczystości, odmulanie, uformowanie skarp w miejscach, gdzie uległy one zniszczeniu. Do tego dochodzi wykaszanie rowów z rosnącej w nich roślinności. Jak również uporządkowanie terenu po wykonaniu prac w tym wywiezienie wykoszonej i wygrabionej roślinności oraz innych odpadów. Prace konserwacyjne mają być prowadzone dwukrotnie w ciągu tego roku: do 12 czerwca i do 29 września.

Przy okazji przypominamy, że obowiązek dbania o rowy melioracyjne spoczywa także na prywatnych właścicielach gruntów. Mówi o tym art. 205 ustawy Prawo wodne. Chodzi o sytuacje, gdy odwodnienie nie należy do gminy lub działającej na jej terenie spółki wodnej. W takiej sytuacji obowiązek dbania o urządzenie melioracyjne, jakim jest rów, spoczywa na właścicielu gruntu, przez który przebiega. Tym samym musi on dbać o jego drożność. I należy o tym pamiętać, choćby dlatego, że jeżeli na skutek naszego zaniedbania doszłoby do zalania sąsiednich posesji, to ich właściciele mogą się domagać od nas odszkodowania.

dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz