W różnorodności siła, czyli Sochaczewska Rada Seniorów

Fot. UM Sochaczew

Zgodnie z zapowiedziami, Sochaczewska Rada Seniorów stała się faktem. 1 lutego odbyło się pierwsze spotkanie tego gremium i można odnieść wrażenie, że jego członkowie są entuzjastycznie nastawieni do działalności. Zapadły już pierwsze decyzje.

Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób, które zakończyły pracę zawodową, ale nadal chcą być aktywne. Rozwijać swoje pasje, podróżować, spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach, uczestniczyć w rekreacji. Razem z innymi jest łatwiej i przyjemniej.

Tym potrzebom wychodzi naprzeciw powołana właśnie Sochaczewska Rada Seniorów (SRS), w której skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń i klubów z terenu miasta. 1 lutego wiceburmistrz Marek Fergiński wręczył powołania do rady: Mirosławie Czerniachowskiej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Marii Sadowskiej – prezes sochaczewskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Jadwidze Biernackiej z Klubu Senior+, Adamowi Misiakowi – reprezentantowi Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Jolancie Kawczyńskiej – osobie działającej na rzecz seniorów w różnych organizacjach. Na wręczenie czeka jeszcze akt powołania dla Haliny Kuzińskiej (Klub Seniora „Włókienko” z Chodakowa), która nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.

Marek Fergiński pogratulował przedstawicielom SRS wyboru, życzył udanej współpracy i zapewniał o wsparciu ze strony ratusza. Opiekę merytoryczną nad radą będzie sprawować wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Jego szefowa, Joanna Kamińska, mówiąc o roli SRS, wyraziła nadzieję, że będzie ona organem konsultacyjnym dla urzędu, ale także inicjującym różne wydarzenia i integrującym środowisko seniorskie. Każda z organizacji ma bowiem inny charakter i sposób działania. Rzecz w tym, aby ta różnorodność była powodem do współdziałania, a nie rywalizacji.

Zgodzili się z tą opinią wszyscy zebrani i na dowód tego jednogłośnie wybrali przewodniczącą rady, którą została Jolanta Kawczyńska, a jej zastępcą Maria Sadowska. Przedstawicielką rady w zespole opiniującym Sochaczewski Budżet Obywatelski będzie Jadwiga Biernacka.

Rada podjęła już pierwszą inicjatywę, którą w 80 proc. sfinansuje urząd marszałkowski, a będzie to cykl letnich koncertów. Uczestnicy spotkania zgodnie twierdzili, że po pandemii mieszkańcy otworzyli się na innych i na różne formy działalności, więc letnie koncerty będą dobrym sposobem spędzenia czasu dla wszystkich.

Po części oficjalnej, przy kawie i herbacie, padały deklaracje częstych kontaktów, wymiany poglądów i wspólnych przedsięwzięć. Wydaje się, że takie podejście jeszcze bardziej zintegruje środowisko seniorów i sprawi, że więcej z nich skorzysta z i tak bogatej już oferty.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz