Po korekcie będzie druga próba

fot. Jerzy Szostak,podglądowe
Reklamy

Ratusz unieważnił pierwszy przetarg na asfaltowanie 33 ulic w ramach zadania „Mała Ojczyzna Chopina” i zgodnie z zapowiedzią, po skorygowaniu listy tych ulic, ponownie szuka firmy, która podejmie się tego wyzwania. Jeśli tym razem uda się skutecznie wyłonić wykonawcę, w latach 2023-2024 ponad trzydzieści dróg zyska asfalt, część z nich kanały technologiczne, oświetlenie i kanalizację deszczową. Projekt o wartości 23,2 mln zł aż w 94 procentach sfinansuje rządowa dotacja z Polskiego Ładu.

Kilka dni temu informowaliśmy, że do przetargu na przebudowę 33 ulic przystąpiła tylko jedna firma, a za realizację kontraktu zażyczyła sobie niemal 30 mln. Ponieważ ratusz odłożył na ten cel o ok. 7 mln mniejszą kwotę, postępowanie unieważniono.

Zatrzymujemy dotację

Przy ofercie na 30 mln można było zrezygnować z projektu i oddać dotację, zaciągnąć kredyt na 7-8 mln i podpisać umowę z wykonawcą, albo przetarg unieważnić, skorygować listę ulic i w miejsce najdroższych w realizacji, gdzie głównym kosztem była np. budowa kanalizacji deszczowej, wpisać krótsze drogi. Zdecydowano się na trzecie rozwiązanie licząc, że w ten sposób za 22-23 mln, jakie są już zapisane w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowe, uda się jednak skutecznie doprowadzić sprawę do końca.

Jeszcze raz przeanalizowano listę 33 dróg, także pod kątem potencjalnych problemów na etapie projektowania i późniejszej budowy. Nie jest tajemnicą, że w rejonie Polnej można spodziewać się długich uzgodnień z PKP w sprawie poprowadzenia deszczówki przez teren kolejowy. Mieszkańcy tamtejszych osiedli skarżą się na wodę wchodzącą na podwórka, a właściciele stawku, że wody opadowe spływają na ich teren. W skierowanym w ostatnich dniach do urzędu miasta piśmie mieszkańcy jasno nakreślili, by najpierw kompleksowo ocenić warunki retencji, skutecznie odwodnić osiedle, a dopiero na koniec myśleć o asfalcie. Realizacje tych postulatów to kolejnej kilkanaście milionów złotych.

Kompleksowe odwodnienie

– My też chcemy ten problem rozwiązać kompleksowo, od razu na całym obszarze, dlatego przenieśliśmy kilku dróg z „Małej Ojczyzny Chopina” do jednego z projektów, które planujemy zrealizować w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówi  wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

Oznacza to, że w drugim przetargu Polną, Grabskiego, Brzechwy, Sobolewskiego, Kubusia Puchatka, Partyzantów i Łąkową zastąpiły ulice Armii Krajowej, Wróblewskiego, Cmentarna, Jesionowa, Łąkowa, Tomickiego i Brzozowa (całe ulice albo ich odcinki).

– To najlepsze rozwiązanie, bo nie oddajemy prezentu w postaci 22 mln, nie zadłużamy miasta na 8 mln, a i tak kompleksowo przebudowujemy ponad trzydzieści ulic – zauważa Dariusz Dobrowolski.

Projekt rozszerzony

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny (ŻOF) tworzą dwadzieścia trzy miasta i gminy wchodzące w skład powiatu żyrardowskiego, grójeckiego i sochaczewskiego, które razem chcą składać wnioski o unijne dotacje. Dokumentem, który wyznacza wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działań IIT, do którego Sochaczew zgłosił ponad trzydzieści zadań, w tym m.in. zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ulic Pięknej i Sikorskiego.

– Jeszcze w tym tygodniu powiadomimy ŻOF, że projekt odwodnienia Pięknej, Sikorskiego, Brukowej rozszerzamy o kwartał w rejonie stawku, czyli Sobolewskiego, Polną, Partyzantów, Kubusia Puchatka i Brzechwy – dodaje Dariusz Dobrowolski.

Kilka tygodni temu Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). To już obowiązujący dokument, a zgłoszone przez Sochaczew projekty wpisują się w opisane w nim programy. FEM 2021-2027 zakłada wielomilionowe wsparcie dla projektów z zakresu tzw. niebieskiej infrastruktury, a przez to należy rozumieć np. zbiornik retencyjne, rozbudowę miejskiego systemu wodnego odprowadzającego wody deszczowe, systemy gospodarowania wodą itp.

Dojdziemy do porozumienia

– Jesteśmy w kontakcie z właścicielami stawku Sobolewskiego, prowadzimy z nimi otwarty dialog, dyskutujemy o propozycjach jakie złożyli miastu. Obydwu stronom zależy na rozwiązaniu problemu wód opadowych na dość dużym obszarze sięgającym od ulicy Partyzantów do torów kolejki wąskotorowej. Jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia – podsumowuje wiceburmistrz.

Nowa nakładka asfaltowa ułożona zostanie na następujących ulicach:

– Wierzbowa

– Bora-Komorowskiego

– Zapolskiej (wraz z oświetleniem ulicznym)

– Planowa

– Iwaszkiewicza (wraz z oświetleniem ulicznym)

– Radosna

– Hugo–Badera

– Kasztanowa

– Srebrna

– Bajeczna

– Porzeczkowa (wraz z oświetleniem ulicznym)

– ks. Twardowskiego

– Leśmiana

– Lema

– Żwirowa

– Jana Kazimierza

– Jasna

– Roweckiego

– Kasprowicza

– Graniczna (od Jagiellońskiej do Podgórnej)

– Wczasowa (od Asnyka do Zalewowej)

– Wojska Polskiego, od Ziemowita do 15 Sierpnia (wraz z kanalizacją deszczową)

– Żytnia, od Olimpijskiej do Warszawskiej (wraz z kanalizacją deszczową)

– Reymonta, od 1 Maja do Piłsudskiego (wraz z kanalizacją deszczową)

– Bolechowskich

– Kwiatowa

– Armii Krajowej

– Wróblewskiego (od torów do Wojska Polskiego)

– Cmentarna (odcinek równoległy do Traugutta)

– Jesionowa (od Radosnej)

– Łąkowa (od Trojanowskiej do Twardowskiego)

– Tomickiego (do Bojowników)

– Brzozowa (od Radiowej do Kasztanowej)

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz