Nie ma zgody w sprawie drogi

W trakcie sesji Rady Gminy Iłów, która odbyła się 7 lutego radni dyskutowali w sprawie uchwały intencyjnej dotyczącej remontu drogi Budy – Rokocina. Sprawa w gminie wałkuje się od 4 lat i ciągle nie widać jej końca. Również obecnie kwestia drogi jest nierozwiązana.

Kolejny raz uchwała została odrzucona stosunkiem głosów: 6 za remontem do 9 przeciw. Tak więc sprawa znów się odwleka, pomimo, że mieszkańcy Bud i Rokociny od lat czekają na modernizację drogi.

­- W kilku rozmowach z niektórymi mieszkańcami zabiegającymi o drogę spotkałem się z zarzutem, że wójt i radna z tego okręgu nie prowadzi rozmów z przedstawicielami Klubu Radnych Razem w sprawie tej drogi. Wyjaśniam, że forum do dyskusji z radnymi i mieszkańcami to posiedzenia sesji, komisji, zebrania sołeckie, wszystkie spotkania publiczne. Zawsze na spotkaniach jestem do dyspozycji. Nie odmawiam też mieszkańcom rozmów indywidualnych. Takie rozmowy wymagają dyskrecji, taktu i wzajemnego zaufania. Podstawą mojej komunikacji szczególnie z radnymi są nagrywane materiały z sesji, komisji, pisma, wywiady – informuje Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów.

Jak dodaje, zawsze składa propozycje zadań społecznie oczekiwanych i możliwych do realizacji na terenie gminy. Nie prowadzi też z radnymi żadnych ustaleń odnośnie przeprowadzanych głosowań, gdyż są oni niezależni i sami podejmują decyzje.

– Nie wiem, jakie były i są prowadzone nieoficjalne rozmowy w sprawie tej drogi. Pamiętam tylko, że droga w Budach – Rokocinie od początku kadencji była tematem wielu sesji i komisji. W tej sprawie wielokrotnie przychodziła mieszkanka Rokociny, której argumenty spotykały się ze zrozumieniem również Radnych Klubu Razem. Czułem się zobowiązany podejmować czynności i nadal uważam, że działania objęte odrzuconą uchwałą są słuszne i oczekiwane – stwierdza wójt Iłowa.

Jednak w Protokole Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku ta droga nie została w tym roku zakwalifikowana do modernizacji. Jak zaznaczył wójt w sytuacji odrzucenia uchwały nie może wykraczać poza budżet przeznaczony na ten cel w 2023 roku, tzn. 8 000 zł funduszu sołeckiego.

Oprac. BN

Fot. UG Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz