Które zawody są deficytowe na terenie powiatu

fot.pixabay

Poniżej przedstawiamy barometr zawodów deficytowych na rok 2023 w powiecie sochaczewskim. Jest to prognoza zapotrzebowania na pracowników w danym roku kalendarzowym. Badanie to zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2022 r., z zastrzeżeniem, iż sytuacja w niektórych zawodach może zmienić się w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, w których brakuje pracowników, zrównoważone, w których liczba pracowników odpowiada potrzebom pracodawców, nadwyżkowe, w których jest więcej pracowników niż ofert pracy.

Barometr wszystkich zawodów można znaleźć również na stronie internetowej – www.barometrzawodow.pl.

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. Zaś nadwyżkowymi nazywamy te, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Prognozowane zawody deficytowe na powiat sochaczewski w 2023 r. to: analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych; betoniarze i zbrojarze; blacharze i lakiernicy samochodowi; brukarze; cieśle i stolarze budowlani; cukiernicy; dekarze i blacharze budowlani; elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy; gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy; inżynierowie budownictwa; inżynierowie chemicy i chemicy; kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; kierowcy budowy; krawcy i pracownicy produkcji odzieży; lakiernicy; lekarze; listonosze i kurierzy; magazynierzy; mechanicy maszyn i urządzeń; mechanicy pojazdów samochodowych; monterzy elektronicy; monterzy instalacji budowlanych; monterzy konstrukcji metalowych; murarze i tynkarze; nauczyciele – nauczania wczesnoszkolnego, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych, przedszkoli oraz szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych; ogrodnicy i sadownicy; operatorzy obrabiarek skrawających; opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej; piekarze; pielęgniarki i położne; pomoce kuchenne; pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego; pracownicy ds. techniki dentystycznej; pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych; pracownicy przetwórstwa spożywczego; pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie; pracownicy służb mundurowych; projektanci i administratorzy baz danych i programiści; ratownicy medyczni; robotnicy budowlani; rolnicy i hodowcy; spawacze; specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki; specjaliści technologii żywności i żywienia; spedytorzy i logistycy; sprzątaczki i pokojowe; sprzedawcy i kasjerzy; technicy budownictwa; technicy informatycy; zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz