Czekają na wnioski

fot.pixabay
Reklamy

BROCHÓW W związku z planowanym przez gminę Brochów staraniami o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Urząd Gminy w Brochowie prosi mieszkańców o składanie wniosków o pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami , użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonymi na terenie gminy.

Wnioski drukowane są dostępne w urzędzie gminy lub mailowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Brochów. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Termin ich składania do 20 lutego. Złożone po terminie trafią na listę rezerwową i będą rozpatrzone za rok.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz