Z eternitem trzeba się pospieszyć

fot.pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Przypominamy mieszkańcom Sochaczewa, że do połowy lutego mogą zgłaszać chęć udziału w tegorocznej akcji usuwania eternitu z domów, garaży, przybudówek i komórek. To szansa na bezpłatne pozbycie się z posesji produktów zawierających szkodliwy dla zdrowia azbest.

Czasu jest niewiele, ale warto się pospieszyć, gdyż w każdej chwili Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie może ogłosić nabór wniosków do programu usuwania i unieszkodliwianie azbestu z terenu województwa mazowieckiego. Fundusz nie przyjmuje indywidualnych podań, rozpatruje tylko zbiorcze wnioski przygotowane przez urzędy miast i gmin. W Sochaczewie kompletowaniem takiej listy zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Nabór wniosków już ruszył, zostało zatem mało czasu na zebranie dokumentów.

Wprawdzie lista rodzin zainteresowanych zdjęciem eternitu z dachu, jego zabraniem i unieszkodliwieniem jest tworzona na bieżąco, przez cały rok, ale UM czeka na kolejne. Zgodnie z zasadami programu, tam gdzie właściciele domów prywatnych sami poradzili sobie ze zdjęciem eternitu, ratusz i WFOŚiGW pokryją koszty zabrania płyt z podwórka, ich transportu i bezpiecznej utylizacji. Na posesjach, gdzie azbestowe płyty nadal leżą na dachach, ich usunięciem zajmie się specjalistyczna firma wybrana przez ratusz w przetargu. Potem płyty zabierze i unieszkodliwi.

W ubiegłym roku unieszkodliwiono w ten sposób 35 ton eternitu zabranego z 21 posesji. Zadanie pochłonęło 28,2 tys. zł, z czego 6,2 tys. pochodziło z udzielonej przez fundusz dotacji a 22 tys. zł z budżetu miasta.

Zainteresowani udziałem w tegorocznej akcji proszeni są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska UM (tel. 46 862-22-35 wew. 337 lub 397). Pamiętajmy, że następna taka okazja będzie dopiero za rok.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz