Wyjątkowo sprawna sesja

Niespełna dwie godziny trwała pierwsza w tym roku sesja rady miasta. W jej trakcie m.in. zatwierdzono kilka zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), przedłużono działanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, nadano nazwę nowej ulicy.

W budżecie i WPF do listy inwestycji dopisano nowe zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w ramach konkursu Bezpieczny Pieszy”. To projekt złożony z trzech modułów o łącznej wartości 487,4 tys. zł, na który ratusz zdobył 373,5 tys. zł dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotacja pokryje 77 proc. kosztów).

Dla bezpieczeństwa pieszych

Pierwszy zrealizowany już moduł, to budowa trzech wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic 1 Maja i Reymonta, Grunwaldzkiej i Hotelowej oraz Żeromskiego i Narutowicza. Za te prace miasto otrzyma zwrot znacznej części poniesionych wydatków. W tym roku wyniesione i doświetlone zostanie jeszcze przejście znajdujące się obok Urzędu Skarbowego przy ul. Grabskiego. Drugi moduł to montaż wyświetlaczy prędkości na siedmiu newralgicznych odcinkach dróg. Urządzenia staną na ul. Batalionów Chłopskich, przy szkołach podstawowych nr 4 i 6, obok basenu przy ul. Olimpijskiej, przy przedszkolu nr 1, na Gawłowskiej w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na Warszawskiej, przy wjeździe na teren stadionu. Trzeci moduł to miasteczka rowerowe. Otrzyma je każda z sześciu miejskich szkół podstawowych. Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego to zestaw znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych, specjalnych antypoślizgowych gumowych mat imitujących jezdnię, chodniki i ścieżki rowerowe. Można z nich układać klasyczne skrzyżowania i ronda. Miasteczko można rozłożyć w dowolnym miejscu – hali sportowej, na sztucznym boisku czy betonowym placu.

Prawie 3 mln na dodatki

Kolejna zmiana w budżecie dotyczyła dodatku węglowego i olejowego. Ratusz na jego wypłatę ma otrzymać 2.886.600 zł i taką też kwotę zapisano po stronie dochodów i wydatków. Znowelizowana w grudniu ubiegłego roku ustawa dała samorządom dodatkowy miesiąc na jego wypłatę (do końca stycznia 2023).

Biblioteka powiatowa

Następna zmiana w budżecie dotyczyła Miejskiej Biblioteki Publicznej, która na podstawie porozumienia zawartego ze starostwem pełni rolę biblioteki powiatowej. Na realizację tego zadania samorząd powiatowy przekazał miastu 90 tys. zł.

Opaski zostają

Rada zgodziła się kontynuować w 2023 roku program adresowany do osób starszych – Korpus Wsparcia Seniorów. W jego ramach w minionym roku zakupiono i wyposażono grupę ponad 80 seniorów mieszkających samotnie lub z bliską osobą, która nie jest w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, w specjalne elektroniczne opaski pozwalające w sytuacji nagłego zagrożenia całodobowo wezwać pomoc. W zależności od potrzeby, zaalarmowany operator systemu może np. poprosić o interwencję kogoś z rodziny lub sąsiada, pracownika Centrum Usług Społecznych lub wezwać służby ratunkowe.

Program dożywiania

Cztery lata temu radni miasta zatwierdzili program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu”. Przyjęto wówczas, że z bezpłatnych posiłków będą mogły korzystać rodziny o niskich dochodach, stanowiących 150 proc. kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Pod koniec grudnia ub. roku rząd podniósł do 200 proc. kryterium uprawniające do korzystania z programu i ta zmiana została uwzględniona także w miejskim programie osłonowym. Podniesienie kryterium pozwoli zwiększyć o około 250 liczbę osób korzystających z tej formy wsparcia.

Sprawy różne

Wzorem poprzednich lat miasto przejmie od wojewody jego zadanie – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Sochaczewa. Zgoda rady na zawarcie stosownego porozumienia otwiera drogę do ubiegania się w urzędzie wojewódzkim o dotację na ten cel.

Pomiędzy ulicami Graniczną a Przylasek, w rejonie ich styku, na mapie miasta pojawi się nowa ulica. Radni nadali jej nazwę Zakątek. Zdecydowali też o sprzedaży prawie 32-metrowego mieszkania znajdującego się w kamienicy przy ul. Staszica 50. Kawalerka składa się z holu, toalety, przestronnej kuchni i pokoju. Na koniec odrzucili trzy skargi na działalność burmistrza uznając je za bezzasadne oraz ustalili roczne plany pracy wszystkich komisji działających w radzie.

daw/UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz