W straży zmiana wart

Reklamy
To 32 latach służby, w tym ostatnich dziewięciu w sochaczewskiej komendzie, st. brygadier Piotr Piątkowski odchodzi na zasłużoną emeryturę. We wtorek 31 stycznia w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie pożegnano komendanta oraz powitano nowego dowódcę sochaczewskich strażaków, którym został bryg. Maciej Bieńczyk.

Podczas uroczystości było wiele gratulacji i podziękowań za lata służby. Oprócz ciepłych słów Piotr Piątkowski otrzymał także mnóstwo upominków. Wręczyli je m.in. wiceminister Aktywów Państwowych – Maciej Małecki, od samorządowców – wójtów gmin powiatu sochaczewskiego i burmistrza Piotra Osieckiego – komendant otrzymał grawer i list gratulacyjny, kolejne pamiątki przekazały delegacje druhów OSP z naszego powiatu, Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, wręczył komendantowi medal pamiątkowy „Pro Masovia”. Od swoich kolegów z pracy odchodzący szef otrzymał szablę oficerską.

St. bryg. Piotr Piątkowski służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Skierniewicach. W latach 1999-2003 służył w Komendzie Powiatowej PSP w Warszawie na stanowiskach oficera, kierownika sekcji, zastępcy naczelnika wydziału oraz naczelnika wydziału, a przez kolejnych 10 lat w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy. W 2013 roku rozpoczął służbę jako naczelnik wydziału Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, a w 2014 roku otrzymał powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie. Starszy brygadier Piotr Piątkowski

Nowym dowódcą sochaczewskiej straży pożarnej mianowany został  bryg. Maciej Bieńczyk. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1998 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 2002 r. skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie na stanowisko dowódcy sekcji. W kolejnych latach zajmował stanowiska: kierownika sekcji kwatermistrzowskiej (od 2006 r.), naczelnika wydziału operacyjnego (od 2010 r.), zastępcy dowódcy JRG (od 2017 r.), a od 2018 r. stanowisko dowódcy JRG. 1 kwietnia 2022 roku został powołany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie. Cały czas podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (Politechnika Łódzka).

Miłość do straży nowy komendant wyniósł z domu. Maciej Bieńczyk jest synem byłego dowódcy sochaczewskiej jednostki, Ferdynanda Bieńczyka, kierującego pracą naszej PSP w latach 1968- 1997.

mf/UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz